0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
Cesiune de creanta
Conventie prin care un creditor cedent transmite cesionarului o creanta impotriva unui tert.Contractul prin care un creditor transmite, cu titlul oneros sau gratuit, dreptul sau de creanta unei alte persoane.
Clauza penala
Este aceea prin care partile stipulează ca debitorul se obliga la o anumita prestatie in cazul neexecutarii obligatiei principale.
Compensatie
Mijloc de stingere a doua obligatii reciproce si de aceeasi natura existente intre doua persoane fizice sau juridice.
Contract cu titlu oneros
Contract prin care fiecare parte urmareste sa obtina un avantaj in schimbul obligatiilor pe care si le asuma.
Contract cu titlu gratuit
Contract prin care una din parti se obligasa procure celeilalte parti, fara echivalent, un avantaj patrimonial.
Creanta
Dreptul patrimonial al unei persoane fizice sau juridice (creditor) asupra altei persoane fizice sau juridice (debitor), de executare a unei obligatii, de restituire a unui bun, a unei sume de bani, de realizare a unui serviciu etc. Orice creanta este urmarita pe baza unei clauze prevazute in contract sau in reglementarile juridice in vigoare.
Creditor
Persoana fizica sau juridica care a acordat imprumuturi in bani si/sau a furnizat marfuri sau servicii si care urmeaza sa incaseze contravaloarea acestra de la debitor.
Data scadenta
Data la care o obligatie de plata trebuie sa fie onorata. Daca nu este onorata pana la aceasta data, aceasta devine restanta.
Datorie
Obligatie asumata de o persoana fizica sau juridica (debitor) fata de o alta persoana fizica sau juridica (creditor), care are la randul lui o creanta, atestata intr-un raport juridic privind restituirea la un anumit termen a unei sume de bani sau a unor bunuri. Aceasta obligatie rezulta dintr-o relatie contractuala sau din lege. Datoria se stinge prin executarea completaa obligatiei.
Debit
Datoria pe care o are o persoana fizica sau juridica numita debitor fata de alta persoana fizica sau juridica numita creditor.
Debitor
Persoana fizica sau juridica care datoreaza creditorului o anumita suma de bani in urma unei relatii contractuale.
Dobanda legala
Dobanda al carei cuantum este fixat de lege.
Plata
Consta in remiterea unei sume de bani sau, dupa caz, in executarea oricarei alte prestatii care constituie obiectul insusi al obligatiei.
Procedura de executare silita
Reprezinta un proces reglementat care pune in aplicare legislatia pentru a se asigura ca un creditor isi va incasa contravaloarea bunurilor/serviciilor furnizate, in cazul in care debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile asumate fata de acesta.