0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

In Monitorul Oficial nr. 804 din 4 noiembrie 2014 a fost publicata  a Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania pentru modificarea si completarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de , aprobat prin Hotararea Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului de organizare si functionare si a Codului de etica profesionala si disciplina ale Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania.

In cadrul actului normativ se arata:

Persoanele fizice straine pot dobandi calitatea de membru al Uniunii in conditiile art. 24din O.U.G.

Persoanele juridice straine pot fi inregistrate in Registrul formelor de organizare si inscrise in Tabloul UNPIR in conditiile art. 24 din O.U.G.

Pe perioada incompatibilitatii practicienii in insolventa definitivi pierd calitatea de indrumator de stagiu.

Cu exceptia situatiei cesionarii integrale a partilor sociale, trecerea la incompatibili a membrilor Uniunii duce, de drept, la radierea cabinetului sau IPURL din Registrul formelor de organizare al UNPIR. In termen de 10 zile de la emiterea deciziei de trecere la sectiunea membrilor incompatibili, practicianul in insolventa are obligatia sa informeze instantele de judecata, precum si debitorii asupra radierii cabinetului sau IPURL in care acesta isi desfasura activitatea.”

Colaborarea este o modalitate de exercitare a profesiei de practician in insolventa prin care un practician consacra activitatea sa unei forme de exercitare a profesiei de practician in insolventa.

Contractul de colaborare se incheie in forma scrisa intre practicianul colaborator si forma de organizare, reprezentata prin titularul cabinetului individual sau coordonatorul celorlalte forme de exercitare a profesiei. Contractul va cuprinde in mod obligatoriu si clauze de formare profesionala initiala, daca practicianul colaborator este stagiar. Orice clauza contrara legii sau prezentului statut este socotita nescrisa.

Practicianul colaborator va lucra exclusiv pentru forma de organizare cu care a incheiat contract, fara a avea dreptul la clientela personala in afara formei de exercitare a profesiei la care colaboreaza.

Practicianul colaborator va fi remunerat in baza conventiei prin retrocedare de onorarii.

In lipsa unor dispozitii contractuale mai favorabile, contractul de colaborare poate fi denuntat de oricare dintre parti, prin instiintarea celeilalte/celorlalte parti cu cel putin 3 luni inainte. In cazul in care contractul este incheiat cu un practician stagiar, vor fi respectate dispozitiile din prezentul statut privind formarea profesionala initiala.

Desocotirea intre parti in cazul denuntarii unilaterale a contractului se va realiza potrivit contractului de colaborare.

Salarizarea in interiorul profesiei este o modalitate de exercitare a profesiei de practician in insolventa prin care un practician consacra activitatea sa unei forme de exercitare a profesiei careia ii este subordonat in legatura cu determinarea conditiilor concrete de munca.

Practicianul salarizat va lucra exclusiv pentru forma de organizare cu care a incheiat contract, fara a avea drept la clientela proprie.

Contractul de salarizare in interiorul profesiei se incheie in forma scrisa intre practicianul salarizat si forma de organizare, reprezentata prin titularul cabinetului individual sau coordonatorul celorlalte forme de exercitare a profesiei. Contractul va cuprinde in mod obligatoriu si clauze de formare profesionala initiala, daca practicianul salarizat este stagiar. Orice clauza contrara legii sau prezentului statut este socotita nescrisa.

Salarizarea se efectueaza conform celor stabilite prin contract.”

Sursa: Infolegal

Distribuie acest articol!