0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

Orice somer care reuseste sa se angajeze poate primi o prima “de mobilitate”,  daca urmeaza sa lucreze intr-o alta localitate decat cea unde isi are domiciliul  stabil. Avand in vedere ca prevederile in domeniu au fost modificate recent, va  spunem astazi care sunt toate documentele pe care somerii trebuie sa le depuna  pentru a beneficia de sprijinul financiar din partea statului.

 

In plus fata de indemnizatia de somaj, somerii pot beneficia de inca un  ajutor din partea statului. Este vorba despre primele  de mobilitate, reglementate de Legea nr. 76/2002 privind  sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de  munca. Acest act normativ stabileste ca somerii care se angajeaza si  se deplaseaza in alte localitati pentru locul de munca pot primi, la cerere,  prime de mobilitate, care sunt de doua feluri: de incadrare si de instalare.

Mai precis, de prima de incadrare vor beneficia persoanele care se  incadreaza in munca intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 50 km de  localitatea in care isi au domiciliul stabil. Prima de incadrare este egala cu  de doua ori valoarea indicatorului social de referinta (ISR) in vigoare la data  acordarii. Avand in vedere ca ISR este, anul acesta, in valoare de 500 lei, prima de incadrare va fi, deci, in cuantum de 1000  lei.

Mai mult decat atat, somerii care se incadreaza in munca intr-o alta  localitate si, ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul, vor primi o prima de instalare egala cu de sapte ori valoarea ISR, adica  de 3500 lei.

Prevederile in domeniu au fost modificate in toamna anului 2013, prin Legea nr. 250/2014, care prevede ca aceste  prime de mobilitate se vor acorda si somerilor de lunga durata inregistrati la  agentiile pentru ocuparea fortei de munca care nu beneficiaza de  indemnizatie de somaj. Aceasta in conditiile in care, pana la  intrarea in vigoare a noilor reglementari, de acest drept puteau beneficia doar cei care primeau indemnizatie de somaj.

Avand in vedere toate aceste modificari, in vigoare de aproape sapte luni,  Ministerul Muncii a actualizat in consecinta si normele de aplicare a Legii nr.  76/2002. Normele au fost aprobate prin HG nr. 119/2014, publicata in Monitorul  Oficial, partea I, nr. 197 din 20 martie, intrand in vigoare in aceeasi  data.

Ce acte sunt necesare pentru a  beneficia de primele de mobilitate?

Conform prevederilor legale, primele se vor acorda doar persoanelor care se  incadreaza in munca pe o perioada de cel putin 12 luni.

Pentru acordarea celor doua tipuri de prime, somerii vor depune la agentia  pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti, unde se  afla in evidenta, urmatoarele documente:

  • o cerere depusa la agentie
  • actul de identitate, in copie, care sa ateste domiciliul stabil;
  • dovada incadrarii in munca printr-un act eliberat de angajator, cu  precizarea locului de munca unde persoana urmeaza sa isi desfasoare  activitatea;
  • angajament pentru respectarea obligatiei de a restitui integral sumele  primite in situatia in care raporturile de munca sau de serviciu inceteaza  intr-o perioada mai mica de 12 luni de la data incadrarii in munca, din motive  imputabile persoanei, care constituie titlu executoriu, potrivit legii.

In plus fata de aceste acte, normele publicate in 20 martie au introdus noi documente pe care somerii  trebuie sa le prezinte pentru a beneficia de prime de  mobilitate.

Mai precis, acestia vor anexa la dosar si urmatoarele acte:

  • declaratie pe propria raspundere a angajatorului din care sa rezulte ca in  ultimii 2 ani acesta nu a mai fost in raporturi de munca sau de serviciu cu  persoana respectiva;
  • declaratie pe propria raspundere a absolventilor licentiati ai  facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie din care sa rezulte ca,  la data solicitarii primei de mobilitate, nu au promovat concursul national de  rezidentiat pe locuri sau pe posturi in conditiile legii, dupa caz;
  • declaratie pe propria raspundere a angajatorului absolventilor  institutiilor de invatamant din care sa rezulte ca nu are obligatia, potrivit  legii, de a angaja persoana din aceasta categorie, dupa caz;
  • adeverinta de venit eliberata de organele fiscale teritoriale subordonate  Ministerului Finantelor Publice, in situatia somerilor de lunga durata  inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, care nu beneficiaza  de indemnizatie de somaj

Important! Drepturile se solicita in termen de maximum 12  luni de la data incadrarii in munca.

Sursa: Avocatnet

Distribuie acest articol!