Go to Top

S-a modificat legea insolventei in defavoarea creditorilor.

Cresterea cuantumului minim al creantei pentru care poate fi introdusa cererea de deschidere a procedurii de insolventa, dar si termene procedurale mai scurte sunt doar cateva din prevederile unui nou act normativ de modificare a legii insolventei, adoptat de Parlament si promulgat marti de presedintele Basescu.

Noua lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, in scopul reconsiderarii unor solutii pentru asigurarea respectarii principiului celeritatii procedurii, prin scurtarea termenelor de finalizare a acesteia.

De asemenea, prin prevederile acestui proiect de lege au fost redefiniti o serie de termeni: insolventa, creditor indreptatit sa solicite deschiderea procedurii insolventei si valoarea-prag.

In plus, actul normativ reglementeaza situatia potrivit careia toate procedurile prevazute de prezenta lege, cu exceptia recursului prevazut la art. 8, sa fie de competenta tribunalului sau, daca este cazul, a tribunalului comercial, in a carui circumscriptie isi are sediul debitorul.

O alta reglementare se refera la situatia in care, daca in cadrul tribunalului sau tribunalului comercial a fost creata o sectie speciala de insolventa, acesteia ii apartine competenta pentru derularea procedurilor prevazute de lege.

Potrivit noului act normativ, insolventa este prezumata ca fiind vadita atunci cand debitorul, dupa 90 de zile de la scadenta, nu a platit datoria sa fata de creditor; prezumtia este relativa;

Valoarea prag, majorata de la 30.000 la 45.000 lei.

Conform noului act normativ, valoarea-prag reprezinta cuantumul minim al creantei, pentru a putea fi introdusa cererea creditorului. Acesta este de 45.000 lei, iar pentru salariati, de 6 salarii medii brute pe economie/pe salariat;

Totodata, in lege se precizeaza ca sediul debitorului este cel cu care figureaza acesta in registrul comertului, respectiv in registrul societatilor agricole sau in registrul asociatiilor si fundatiilor.

Totodata, tribunalul sau, dupa caz, tribunalul comercial, in a carui circumscriptie teritoriala isi are sediul debitorul la data sesizarii instantei cu o cerere de deschidere a procedurii insolventei, ramane competent sa solutioneze cauza indiferent de schimbarile ulterioare de sediu ale debitorului.

Termenul de recurs este de 7 zile de la comunicarea hotararii, daca legea nu prevede altfel.

Potrivit legii, recursul va fi judecat de complete specializate, in termen de 10 zile de la inregistrarea dosarului la curtea de apel. Citarea partilor in recurs si comunicarea deciziilor pronuntate se fac potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila. Instantele judecatoresti vor transmite actele de procedura in cauza, din oficiu, pentru publicare in Buletinul procedurilor de insolventa. In vederea solutionarii recursului, se trimit la curtea de apel, in copie certificata de grefierul-sef al tribunalului, numai actele care intereseaza solutionarea caii de atac, selectate de judecatorul-sindic.

In cazul in care instanta de recurs considera necesare si alte acte din dosarul de fond, va pune in vedere partilor interesate sa le depuna in copie certificata.

Daca debitorul este angrenat, cu buna-credinta, in negocieri extrajudiciare pentru restructurarea datoriilor sale, acesta are obligatia de a adresa tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozitiilor prezentei legi in termen de 5 zile de la esuarea negocierilor.

Daca in cursul negocierilor derulate in cadrul unei proceduri de mandat ad-hoc sau de concordat preventiv debitorul ajunge in stare de insolventa, dar exista indicii serioase ca rezultatele negocierilor ar putea fi valorificate in termen scurt prin incheierea unui acord extrajudiciar, debitorul de buna-credinta trebuie sa introduca cererea de deschidere. În caz contrar, debitorul trebuie sa introduca cererea de deschidere a procedurii insolventei in termen de 30 de zile de la aparitia starii de insolventa.

Cererea debitorului se va judeca de urgenta in termen de 5 zile in camera de consiliu, fara citarea partilor.

In plus, la cererea debitorului, judecatorul-sindic ii poate obliga pe creditorii care au introdus cererea sa consemneze, in termen de 5 zile, la o banca, o cautiune de cel mult 10% din valoarea creantelor. Cautiunea va fi restituita creditorilor, daca cererea lor va fi admisa. Daca cererea va fi respinsa, cautiunea va fi folosita pentru a acoperi pagubele suferite de debitori. Daca nu este consemnata in termen cautiunea, cererea introductiva va fi respinsa.

De la data deschiderii procedurii se suspenda de drept toate actiunile judiciare, extrajudiciare sau masurile de executare silita pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale.

Creantele garantate se inscriu in tabelul definitiv pana la valoarea garantiei stabilita prin evaluare, dispusa de administratorul judiciar sau de lichidator. În cazul in care valorificarea activelor asupra carora poarta garantia se va face la un pret mai mare decat suma inscrisa in tabelul definitiv sau definitiv consolidat, diferenta favorabila va reveni tot creditorului garantat, chiar daca o parte din creanta sa fusese inscrisa ca si creanta chirografara, pana la acoperirea creantei principale si a accesoriilor ce se vor calcula.

Executarea planului de reoganizare nu poate depasi 3 ani.

Executarea planului de reorganizare nu va putea depasi 3 ani, socotiti de la data confirmarii. termenele de plata stabilite prin contracte – inclusiv de credit sau de leasing – pot fi mentinute prin plan, chiar daca depasesc perioada de 3 ani. Aceste termene pot fi si prelungite, cu acordul expres al creditorilor, daca initial erau mai scurte de 3 ani. Dupa realizarea tuturor obligatiilor din plan si inchiderea procedurii de reorganizare, aceste plati vor continua conform contractelor din care rezulta.

Darea in plata a bunurilor debitorului, doar cu acordul scris al acestuia.

Darea in plata a bunurilor debitorului catre creditorii sai va putea fi efectuata doar cu conditia prealabila a acordului scris al acestora cu privire la aceasta modalitate de stingere a creantei lor; totodata, lichidarea va incepe indata dupa finalizarea de catre lichidator a inventarierii si depunerea raportului de evaluare.

Bunurile vor putea fi vandute in bloc – ca ansamblu in stare de functionare – sau individual. Metoda de vanzare a bunurilor, respectiv licitatie publica, negociere directa sau o combinatie a celor doua, va fi aprobata de adunarea creditorilor, pe baza propunerii lichidatorului. Lichidatorul prezinta adunarii generale a creditorilor si regulamentul de vanzare corespunzator modalitatii de vanzare pentru care opteaza.

Sursa: www.avocatnet.ro

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *