0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

Procurorul general al Romaniei a promovat in data de 4 februarie 2011 un in interesul legii in materie civila privind efectele admiterii recursului impotriva hotararii prin care judecatorul sindic respinge cererea pentru deschiderea procedurii insolventei, raportat la caracterul special al acestei proceduri. Limitele rejudecarii cauzei de curtea de apel, in cazul modificarii in totalitate a hotararii pronuntate de judecatorul sindic.

 

Judecatorul sindic din cadrul tribunalului, investit cu o cerere  pentru deschiderea procedurii insolventei formulata, fie de creditori, fie de catre debitori ori de alte persoane cu legitimare procesuala activa, respectiv in contestatiile debitorilor impotriva cererii introductive formulate de creditori, pronunta hotarari de respingere a cererilor introductive si in mod corespunzator, de admitere a contestatiilor debitorilor, considerand ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de Legea nr. 85/2006, pentru deschiderea procedurii generale ori simplificate, dupa caz.

Curtile de apel, investite pe calea recursului, gasind intemeiate motive prevazute de art. 304 pct. 6-9 din Codul de procedura civila, au pronuntat, in temeiul dispozitiilor art.  312 alin. (3) din Codul de procedura civila, solutii de admitere a recursurilor declarate si, constatand ca debitorul se afla in stare de insolventa, au modificat hotararea judecatorului sindic, in sensul admiterii cererilor formulate pentru deschiderea procedurii, respectiv, in sensul respingerii contestatiilor formulate  de  debitor impotriva cererilor creditorilor.

Deciziile pronuntate de curtile de apel sunt, insa, divergente, atat sub aspectul dispozitiei vizand deschiderea procedurii insolventei, cat si in privinta adoptarii primelor masuri de catre instanta de , examenul de jurisprudenta relevand trei orientari si prin urmare, caracterul neunitar al acesteia, astfel:

I. Unele instante, fara o motivare expresa sub acest aspect, au dispus trimiterea cauzei judecatorului sindic din cadrul tribunalului, cu indicatia expresa de a dispune deschiderea procedurii insolventei.

II. Alte instante de in aceleasi ipoteze, au dispus ele insele deschiderea procedurii  generale ori simplificate, dupa caz si trimiterea cauzelor judecatorului sindic, pentru luarea primelor masuri si continuarea procedurii.

III. Intr-o alta orientare jurisprudentiala, de asemenea, fara o motivare expresa in aceasta privinta, instantele de au dispus deschiderea procedurii insolventei in forma generala, au adoptat primele masuri, prevazute de art. 20, art. 21 alin. (1), art. 35, art. 47, art. 61, art. 62 lit. b) si c) din Legea nr. 85/2006, precum si efectuarea cuvenitelor comunicari si notificari, potrivit dispozitiilor art. 37, art. 48 si art. 61 din lege.

Subsecvent s-a dispus trimiterea dosarului la tribunal, in vederea stabilirii termenelor pentru continuarea procedurii, cu deplina respectare a termenelor stabilite anterior prin decizia pronuntata de instanta de .

Procurorul general apreciaza prima solutie ca fiind in litera si spiritul legii.

Sursa: Ministerul Public

Distribuie acest articol!