0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

In cazul in care creditorul primeste plata datoriei, ori declara ca este multumit cu intelegerea asupra platii, judecatorul va lua act despre aceasta si va proceda la inchiderea dosarului.

 

Prin cererea introdusa la aceasta si inregistrata sub nr. 5029/292/2011 creditoarea S.C. U. S. SA a solicitat instantei emiterea unei ordonante ce contine somatia si termenul de plata, prin care sa fie obligata debitoarea T. P. sa-i plateasca suma de 259,25 lei, reprezentand contravaloarea prestarii serviciului public de salubrizare, cu cheltuieli de judecata.

In fapt, s-a aratat ca intre creditoare si debitoare s-a incheiat contractul de prestarii servicii publice de salubrizare nr. 4088/2010 potrivit caruia debitoarea era obligata sa achite lunar, conform facturilor emise, contravaloarea serviciilor prestate de creditoare in calitate de operator. S-a mentionat ca desi termenul de plata a expirat, debitoarea refuza sa o efectueze astfel incat prin notificarea nr. 1040/2011 i s-a pus in vedere sa achite suma de 137,25 lei, debit existent la data de 14.04.2011.

Fata de cele expuse, a solicitat a se constata ca aceasta creanta indeplineste conditiile impuse de art. 1 din privind procedura somatiei de plata, ca este certa, lichida si exigibila determinata prin facturile fiscale emise de creditoare si insusite de debitoare prin semnatura.

Analizand actele si lucrarile dosarului instanta a constatat ca prin cererea inaintata la aceasta instanta la data de 13.12.2011 creditoarea a solicitat ca printr-o incheiere data fara drept de apel sa se ia act ca renunta la judecata pornita impotriva debitoarei intrucat aceasta a achitat suma de 274,50 lei, reprezentand contravaloarea prestarii serviciului public de salubrizare pe perioada iulie 2010 – decembrie 2011, conform chitantei depuse in copie la dosar, mentionand ca debitoarea a fost chemata in judecata numai pentru suma de 259,25 lei.

A mai solicitat ca potrivit prevederilor art. 23 alin.1 si 4 din sa se incuviinteze restituirea taxei judiciare de timbru in cuantum de 39 lei – conform chitantei eliberata de Pr. R.d.V. la 13.12.2011 si timbru judiciar in suma de 0,50 lei, avand in vedere ca debitoarea a achitat suma datorata, astfel incat procesul a ramas fara obiect.

Avand in vedere ca debitoarea a achitat debitul pretins si dispozitiile expres prev. de art. 5 din OG 5/2001 arata ca: „in cazul in care creditorul primeste plata datoriei, ori declara ca este multumit cu intelegerea asupra platii, judecatorul va lua act despre aceasta si va proceda la inchiderea dosarului”, instanta a constatat ca acestea sunt indeplinite si a pronuntat o incheiere irevocabila, luand act ca s-a primit plata, astfel cum rezulta din chitanta emisa de creditoare.

In baza art. 23 alin. 1 si 4 din Legea 146/1997, instanta a dispus restituirea taxei de timbru in cuantum de 39 lei, achitata, intrucat la primul termen de judecata s-a acceptat plata de catre creditoare.

Sursa: Portal.just.ro

Distribuie acest articol!