0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

Orice persoana care este parte intr-un poate fi, in principiu, reprezentata in ceea ce priveste exercitarea drepturilor procedurale, prin .

 

Aceasta posibilitate apartine persoanei care nu doreste sa se prezinte personal in cadrul procesului, avand posibilitatea sa imputerniceasca o alta persoana a o reprezenta in fata instantei de judecata.

Aceasta persoana poate sa fie sau orice alta persoana, chiar fara studii juridice , pe care o imputerniciti astfel.

Persoana imputernicita se poate prezenta, alaturi de parte, pentru a-i sustine interesele in fata instantei de judecata sau ii poate reprezenta interesele si in lipsa acesteia.

Persoanei careia i se da poate sa reprezinte in judecata , numai daca acest drept i-a fost dat anume.

Procura pentru exercitiul dreptului de chemare in judecata sau de reprezentare in judecata trebuie facuta prin inscris sub semnatura legalizata.

In cazul cand procura este data unui avocat, semnatura va fi certificata potrivit legii avocatilor.

Dreptul de reprezentare mai poate fi dat si prin declaratie verbala, facuta in instanta si trecuta in incheierea de sedinta.

Mandatul este presupus dat pentru toate actele judecatii, chiar daca nu cuprinde nici o aratare in aceasta privinta; el poate fi insa restrans numai la anumite acte sau pentru anumita instanta.

Daca mandatul este dat unei alte persoane decat unui avocat, mandatarul nu poate pune concluzii decat prin avocat, cu exceptia consilierului juridic care, potrivit legii, reprezinta partea.

Asistarea de catre avocat nu este ceruta doctorilor sau licentiatilor in drept cand ei sunt mandatari in pricinile sotului sau rudelor pana la al patrulea grad inclusiv.

De asemenea asistarea de catre avocat nu este ceruta la judecatorii cand partea este reprezentata prin sot sau ruda pana la al patrulea grad inclusiv.

Recunoasterile privitoare la drepturile in judecata, renuntarile, precum si propunerile de tranzactie nu se pot face decat in temeiul unei procuri speciale.

Mandatul nu inceteaza prin moartea celui care l-a dat si nici daca acesta a devenit incapabil. Mandatul dainuieste pana la retragerea lui de catre mostenitori sau de catre reprezentantul legal al incapabilului.

Renuntarea sau retragerea mandatului nu poate fi opusa celeilalte parti decat de la comunicare, afara numai daca a fost facuta in sedinta in prezenta partii.

Mandatarul care renunta la imputernicire este tinut sa instiinteze atat pe cel care i-a dat mandatul, cat si instanta, cu cel putin 15 zile inainte de termenul de infatisare sau de indeplinirea termenelor cailor de atac.

Sursa: Portal.just.ro

Distribuie acest articol!