0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

Verificarea fiscala a persoanelor fizice este reglementata la capitolul 3 din codul de procedura fiscala – .

 

Situatia fiscala personala a unei reprezinta totalitatea drepturilor si obligatiilor de natura patrimoniala, a fluxurilor de trezorerie si a altor elemente de natura sa determine starea de fapt fiscala reala a contribuabilului pe perioada verificata.

Verificarea fiscala se face pentru persoanele fizice supuse impozitului pe venit, reglementat la capitolul III din codul fiscal. Verificarea consta in compararea situatiei declarate de catre persoana fizica si situatia personala a contribuabilului. Se considera o diferenta semnificativa daca intre veniturile calculate in baza situatiei fiscale personale si a celor declarate exista o diferenta mai mare de 10%, dar nu mai putin de 50.000 lei.

In aceasta situatie, organul fiscal va cere contribuabilului ca in termen de 60 de zile de la comunicarea avizului de verificare sa prezinte documentele justificative din care sa rezulte diferenta de bani. Contribuabilul pentru solutionarea si perfectarea documentelor justificative poate cere o singura data 30 zile amanare. Aceasta amanare trebuie sa fie justificata si se primeste doar cu acordul organului fiscal.

Avizul de inspectie fiscala trebuie sa contina urmatoarele date: Temeiul juridic al verificarii; Data de incepere a verificarii; Perioada ce urmeaza a fi supusa verificarii; Posibilitatea de a solicita data de amanare a inspectiei fiscale. Desfasurarea activitatii de inspectie fiscala: Persoanei fizice i se va comunica avizul de inspectie; Persoana fizica va depune o declaratie de patrimoniu in termen de 15 zile de la primirea avizului; Persoana supusa inspectiei fiscale poate cere o amanare de 30 zile numai daca situatia este justificata. Amanarea se poate face o singura data si pe motive temeinice; Persoanei fizice i se va comunica locul de desfasurare a operatiunii de control si va fi verificata; Durata verificarii nu va fi mai mare de 6 luni, iar in cazul in care este nevoie de informatii din strainatate perioada nu va fi mai mare de 12 luni; Inspectorii fiscali vor comunica raportul de inspectie fiscala si decizia de impunere.

Sursa: Curierul National

Distribuie acest articol!