0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

Prin Legea nr. 190/2012 a fost reglementat cadrul general al raspunderii furnizorilor de servicii de trafic aerian pentru prejudiciile cauzate in cadrul desfasurarii activitatii.

In Monitorul Oficial nr. 738 din 1 noiembrie 2012 a fost publicata Legea nr. 190/2012 privind raspunderea furnizorilor de servicii de trafic aerian.

Actul normativ reglementarea raspunderii civile pentru repararea prejudiciilor produse unei terte parti in spatiul aerian national sau pe teritoriul national, care au survenit ca urmare a unei actiuni ori inactiuni culpabile a furnizorului de servicii de trafic aerian, asa cum sunt definite aceste servicii in al Parlamentului European si al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea cerului unic european.

In sensul legii, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:

a) furnizor de servicii de trafic aerian – orice operator economic, persoana juridica romana sau straina, certificat si desemnat, in conformitate cu reglementarile specifice aplicabile in Romania, sa furnizeze servicii de trafic aerian in spatiul aerian national;

b) spatiu aerian national – coloana de aer situata deasupra teritoriului de suveranitate al Romaniei, pana la limita inferioara a spatiului extraatmosferic; in aplicarea prezentei legi este asimilat spatiului aerian national si spatiul aerian situat deasupra zonei internationale a Marii Negre alocat Romaniei de Organizatia Aviatiei Civile Internationale, in baza acordurilor regionale de navigatie;

c) – teritoriul de suveranitate al Romaniei; in aplicarea prezentei legi este asimilata teritoriului national si zona internationala a Marii Negre aferenta spatiului aerian alocat Romaniei de Organizatia Aviatiei Civile Internationale, in baza acordurilor regionale de navigatie;

d) (DST) – unitatea de contabilitate definita de Fondul Monetar International, utilizata de acesta pentru propriile tranzactii si operatiuni;

e) prejudiciu – efectul negativ suferit de persoana pagubita prin producerea unui risc acoperit printr-un contract de asigurare de civila;

f) terta parte – orice persoana fizica sau persoana juridica, alta decat furnizorul de servicii de trafic aerian.

Regimul raspunderii civile pentru repararea prejudiciilor

Furnizorul de servicii de trafic aerian este direct raspunzator pentru repararea prejudiciilor produse unei terte parti in spatiul aerian national sau pe teritoriul national care au survenit ca urmare a unei actiuni ori inactiuni culpabile a furnizorului de servicii de trafic aerian sau a prepusilor ori a mandatarilor acestuia.

Actiunile in raspundere civila pentru repararea prejudiciilor se introduc la instantele judecatoresti competente pe teritoriul Romaniei, potrivit legii.

Prezenta lege se aplica fara a aduce atingere normelor privind raspunderea care deriva din tratatele internationale la care Romania este parte si din legislatia Uniunii Europene.

Sursa: Infolegal

Distribuie acest articol!