Go to Top

Recuperari creante

      BGA RECUPERARI va ofera servicii de recuperari creante, care presupune un grad sporit de complexitate pentru care personalizam demersurile in functie de fiecar dosar in parte, tinand cont de solvabilitatea debitorilor si de feedback-ul pe care il dau acestia.

      Pentru serviciul de recuperari creante scadentele acestora sunt cuprinse intre 61 de zile si termenul general de prescriptie de 3 ani, tinandu-se cont de termenele de prescriptie speciale de un an pentru anumiti profesionisti (contabili, ingineri, arhitecti, notari publici, executori judecatoresti, etc.) si de doi ani pentru serviciile prestate in baza contractelor de intermediere, asigurare sau reasigurare.

Atentie! Facturile de transport de marfuri se prescriu in termen de 1 an. Nu asteptati prea mult incasarea lor pentru ca nu mai pot fi recuperate (art. 32 alin. (1) din Conventia CMR).

Serviciul de recuperari creante presupune:

1. Preluarea si analiza evidentelor sumelor neincasate;

2. Semnarea contractului de mandat pentru recuperari creante;

3. Contactarea telefonica a debitorilor;

4. Transmiterea catre debitori a unor scrisori de punere in intarziere, notificari si somatii, succesive, prin posta, e-mail, fax, la un interval de 3-5 zile lucratoare una fata de cealalta;

5. Demersuri la instantele de judecata pentru obtinerea titlurilor executorii;

6. Punerea in executare a sentintelor judecatoresti.