0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

Comisia instituite de Consiliul U.N.B.R. din 29.06.2013 pentru inventarierea propunerilor si elaborarea de proiecte vizand modificarea si completarea Legii nr. 51/1995, a Statutului profesiei de avocat, a Statutului Casei de Asigurari a Avocatilor precum si a legislatiei din alte domenii, cu incidenta asupra profesiei, intrunita in sedinta din 23.11.2013 a analizat o Propunere de modificare a Statutului profesiei de avocat privind publicitatea formelor de exercitare a profesiei.

 

Dintre articolele cuprinse in Subsectiunea a 4.-a “Publicitatea formelor de exercitare a profesiei” din Capitolul IV “Integritatea profesiei de avocat” din , amintim pe cele de mai jos, care au suferit o serie de modificari:

Art. 243

(1) Publicitatea formelor de exercitare a profesiei este distincta de publicitatea profesionala, care urmareste promovarea profesiei de avocat.

(2) Publicitatea formelor de exercitare este constituita din orice forma de comunicare publica, indiferent de mijloacele utilizate, care urmareste sa aduca la cunostinta publicului informatii asupra naturii ori calitatii practicii profesionale.

(3) Publicitatea profesionala are drept obiect promovarea profesiei de avocat si se realizeaza in exclusivitate de catre organele profesiei sau la cererea si sub supravegherea acestora.

(4) Mijloacele de a formelor de exercitare a profesiei nu pot fi folosite ca reclama in scopul dobandirii de clientela.

Art. 244.

(1) Formele de exercitare a profesiei de avocat pot utiliza una sau mai multe mijloace de publicitate, respectiv:

a) amplasarea unei firme conforme cu prevederile art. 232;

b) anunturi de publicitate potrivit prezentului statut;

c) anunturi si mentiuni in anuare si carti de telefon;

d) invitatii, brosuri si anunturi de participare la conferinte, colocvii, etc. profesionale ori cu o componenta de specialitate juridica;

e) corespondenta profesionala si carti de vizita profesionale;

f)  domeniu de Internet si adrese de email;

g) pagina web;

h)   publicarea de articole in reviste sau alte publicatii de specialitate, ori care nu sunt destinate publicului larg.

(2) Nu este permisa utilizarea urmatoarelor forme de publicitate:

a) racolarea clientelei, constand in oferirea serviciilor prin prezentare proprie sau prin intermediar la domiciliul sau resedinta unei persoane, sau intr-un loc public, ori in propunerea personalizata de prestari de servicii efectuata de o forma de exercitare a profesiei, fara ca aceasta sa fi fost in prealabil solicitata in acest sens. Se considera racolare adresarea personala sau prin terti catre victimele accidentelor sau catre mostenitorii acestora, aflati in imposibilitate de a alege un avocat;

b) acordarea de consultatii si/sau redactarea de acte juridice, realizate pe orice suport material precum si prin orice alt mijloc de comunicare in masa, inclusiv prin emisiuni radiofonice sau televizate, cu exceptia publicatiilor care contin o rubrica de consultanta juridica;

c) publicarea unor materiale cu continut publicitar in publicatii, altele decat cele de specialitate ori care nu sunt destinate publicului larg;

d) aducerea la cunostinta publicului, prin orice mijloace, a donatiilor sau altor liberalitati acordate de forma de exercitare a profesiei sau de avocatii din cadrul acesteia, cu exceptia sponsorizarilor de conferinte, colocvii etc. profesionale ori cu o componenta de specialitate juridica, ori a unor alte evenimente sau actiuni care nu sunt destinate publicului larg;

e) utilizarea, in scopul realizarii corespondentei prin email sau al postarii unei pagini web, a unui domeniu de Internet rezervat de un comerciant;

f)  prezentarea formei de exercitare a profesiei sau a avocatilor care functioneaza in cadrul acesteia prin orice mijloace de publicitate realizate sau asociate cu numele, denumirea sau domeniul de Internet ale unui agent economic;

g) promiterea obtinerii unor rezultate profesionale care nu depind exclusiv de activitatea formei de exercitare a profesiei;

h)   comunicarea publica a functiilor detinute anterior in cadrul unor autoritati, de catre avocatii inclusi in forma de exercitare a profesiei;

i)  incitarea publica la initierea unui litigiu sau a unui conflict sau la amplificarea acestora.

(3) In raporturile sale cu mijloacele de comunicare in masa, avocatul este obligat sa respecte interesele clientului sau, onoarea si reputatia profesiei, precum si obligatiile profesionale. In exercitarea mandatului sau, sunt permise luari de pozitie publice, prin mijloacele de comunicare in masa, daca acestea nu contravin interesului clientului si daca exista permisiune expresa din partea acestuia.

Sursa: Infolegal

Distribuie acest articol!