0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

Pe site-ul UNBR a fost publicata Decizia Comisiei Permanente a U.N.B.R. nr. 27 din 12 mai 2012 impreuna cu Proiectul de modificare si completare a Statutului Casei de Asigurari a Avocatilor, ce va fi analizat in sedinta Consiliului U.N.B.R. din 14 iunie 2012 si cu scrisoarea adresata de Presedintele U.N.B.R. membrilor Consiliului UNBR la 11 aprilie 2012.

 

Dintre prevederile Proiectului de modificare si completare a Statutului Casei de Asigurari a Avocatilor amintim:

Dreptul la pensii si asigurari sociale pentru avocati se exercita in conditiile legii si a prezentului Statut prin sistemul unic, propriu si autonom de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, gestionat de Casa de Asigurari a Avocatilor din Romania

Casa de Asigurari a Avocatilor (CAA) functioneaza in cadrul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania si este o institutie autonoma investita cu personalitate juridica de interes public.

Casa de Asigurari a Avocatilor reprezinta organul de specialitate care administreaza si gestioneaza sistemul propriu de pensii si alte drepturi de asigurari sociale pentru avocati.

CAA asigura coordonarea, indrumarea si controlul activitatii filialelor CAA, in scopul aplicarii unitare a legislatiei in domeniul specific si al realizarii integrale a sarcinilor si atributiilor ce le revin acestora.

Organizarea si functionarea Casei de Asigurari a Avocatilor se stabilesc in conditiile prevazute de lege si de prezentul Statut.

In scopul descentralizarii activitatii de asigurari sociale, Casa de Asigurari a Avocatilor poate infiinta pe langa barouri filiale sau sucursale.

Filialele CAA constituite in conditiile legii au personalitate juridica de interes public, buget si patrimoniu propriu si functioneaza in conditiile legii si ale prezentului Statut.

Sucursalele constituie dezmembraminte ale CAA fara personalitate juridica si functioneaza in conditiile legii si ale prezentului Statut.

Sunt membri asigurati de drept ai Casei de Asigurari a Avocatilor toti avocatii romani si straini care figureaza in Tablourile avocatilor cu drept de exercitare a profesiei, avocatii pensionari si urmasii acestora cu drepturi proprii la pensie, din barourile infiintate conform Legii 51/1995.

Avocatii inscrisi in barou care nu figureaza in Tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei au dreptul la prestatiile de asigurari sociale corespunzator perioadei in care si-au exercitat profesia, in conditiile prevazute de lege si prezentul Statutul.

Drepturile de asigurari sociale ale avocatilor sunt imprescriptibile si nu pot fi cedate total sau partial.

Constituie stagiu de cotizare perioadele in care avocatul si-a platit contributiile legale de asigurari sociale la sistemul propriu de asigurari sociale pentru avocati.

Vechimea in profesia de avocat recunoscuta in stabilirea pensiilor pana la intrarea in vigoare a prezentului statut, constituie prin asimilare stagiul de cotizare.

Perioada de timp in care un avocat este parlamentar este luata in calcul la stabilirea vechimii in avocatura in conditiile achitarii contributiilor la fondurile CAA.

Indemnizatia de parlamentar si celelalte drepturi banesti incasate cumulate cu eventualele venituri din activitatea de avocat desfasurata in perioada mandatului de parlamentar se considera venituri din profesie si se iau in calcul la stabilirea pensiei de catre C.A.A, in masura in care s-a contribuit la fondul acesteia pe timpul mandatului.

Pentru perioada in care avocatul a exercitat profesia si a contribuit la fondurile sistemului reglementate prin prezentul statut, membrii Casei de Asigurari a Avocatilor primesc o singura pensie in raport de stagiul de cotizare si contributia proprie la fondurile sistemului Casei de Asigurari a Avocatilor din Romania.

In cazul avocatilor asigurati in sistemul propriu de pensii si asigurari sociale al avocatilor in situatia in care nu mai sunt asigurati in acest sistem, dar au achitat contributiile de asigurari sociale la fondul CAA prevazute de lege si prezentul statut, acestea nu se restituie, iar perioada respectiva constituie stagiu de cotizare in sistemul de pensii al avocatilor, in conditiile legii si ale prezentului statut.

Stagiul de cotizare se determina si se exprima in ani, luni si zile calendaristice.

Sursa: UNBR

Distribuie acest articol!