0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

In data de 7 martie a.c. a fost publicat pe site-ul oficial al ANAF, proiectul de ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Procedurii privind a contributiei de asigurari sociale datorata de persoanele fizice, precum si a unor formulare.

 

In referatul de aprobare se arata ca, potrivit dispozitiilor art.83 alin.(4) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nedepunerea declaratiei fiscale da dreptul organului fiscal sa procedeze la stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat.

Potrivit art.67 alin.(1) din acelasi act normativ, organul fiscal stabileste baza de impunere si obligatia fiscala de plata aferenta, prin estimarea rezonabila a bazei de impunere, folosind orice proba si mijloc de proba prevazute de lege, ori de cate ori acesta nu poate determina situatia fiscala corecta. Alineatul (4^1) al aceluiasi articol stipuleaza ca, in situatia in care contribuabilii prevazuti la art.296^21 alin.(l) lit.a) – e) din Codul fiscal nu depun declaratia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, organul fiscal stabileste prin estimare baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale la nivelul minim prevazut la art. 296^22 alin.(1) din Codul fiscal. Dispozitiile art.83 alin.(4) sunt aplicabile in mod corespunzator.

Avand in vedere preluarea in administrare de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, incepand cu data de 1 iulie 2012, a contribuabililor care datoreaza contributii de asigurari sociale, conform Titlului IX^2 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost necesara elaborarea unei proceduri privind stabilirea din oficiu a contributiei de asigurari sociale datorata de persoanele fizice.

Aceasta initiativa se inscrie in preocuparea permanenta a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala de identificare a persoanelor care nu isi indeplinesc obligatiile declarative, precum si de cuantificare a obligatiilor de plata ale acestora.

Astfel, prin prezentul proiect de ordin se propune aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contributiei de asigurari sociale datorata de persoanele fizice, precum si a formularelor: –     Decizie privind stabilirea din oficiu a contributiei de asigurari sociale pentru persoanele fizice, cod 14.13.02.17; –     Notificare pentru nedepunerea Declaratiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, cod 14.13.07.12; –     Referat privind estimarea bazei de calcul al contributiei de asigurari sociale in cazul stabilirii din oficiu a obligatiilor de plata.

Sursa: Infolegal

Distribuie acest articol!