0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

In Monitorul Oficial nr. 276 din 16 mai 2013 a fost publicata H.G nr. 243/2013 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru prevenirea ranirilor provocate de obiecte ascutite in activitatile din sectorul spitalicesc si cel al asistentei medicale.

In cadrul actului normativ se arata:

Dispozitii generale

Prezenta hotarare reglementeaza cerinte specifice de securitate si sanatate in munca ce au ca scop:

 • prevenirea ranirilor lucratorilor din sectorul spitalicesc si cel al asistentei medicale, provocate de orice obiect ascutit, inclusiv de ace, pentru a se asigura un mediu de munca cat mai sigur posibil;
 • stabilirea de programe pentru evaluarea si prevenirea riscurilor, formarea profesionala, informarea, constientizarea lucratorilor, precum si monitorizarea accidentelor definite potrivit prezentei hotarari;
 • aplicarea procedurilor de supraveghere si control al accidentelor.

Principiile generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protectia sanatatii si securitatea lucratorilor, eliminarea factorilor de risc si accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrata potrivit legii, instruirea lucratorilor si a reprezentantilor lor, precum si directiile generale pentru implementarea acestor principii, ce fac obiectul Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare, sunt aplicabile in totalitate domeniului de reglementare al prezentei hotarari.

In situatia in care la locul de munca lucratorii sunt expusi sau risca sa fie expusi la agenti biologici, sunt aplicabile masurile de protectie ce fac obiectul Hotararii Guvernului nr1.092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca.

In intelesul prezentei hotarari, termenii prevazuti mai jos au urmatoarele semnificatii:

 • obiecte ascutite – obiecte sau instrumente medicale, inclusiv acele, care sunt utilizate pentru efectuarea activitatilor specifice de asistenta medicala si care sunt in masura sa produca o taiere, intepare, ranire si/sau infectare a pielii cu risc de expunere la sange sau alte produse biologice;
 • obiect ascutit mai sigur – un obiect medical ascutit prevazut cu mecanisme, dispozitive care impiedica sau reduc la minimum riscul de ranire accidentala prin taiere, intepare, ranire si/sau infectare a pielii;
 • agenti biologici – potrivit definitiei prevazute la art4 lita) din Hotararea Guvernului nr1.092/2006;
 • profilaxia postexpunere – tratamentul medical administrat unui dupa expunere sau ca urmare a suspectarii unei expuneri la un agent biologic, in scopul de a preveni infectarea sau dezvoltarea bolii cauzate de acel agent biologic;
 • lucrator – potrivit definitiei prevazute la art. 5 lita) din Legea nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare, si prevazut la art. 1 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 557/2007 privind completarea masurilor destinate sa promoveze imbunatatirea securitatii si sanatatii la locul de munca pentru salariatii incadrati in baza unui contract individual de munca pe durata determinata si pentru salariatii temporari incadrati la agenti de munca temporara, implicati in serviciile si activitatile legate in mod direct de serviciile din sectorul spitalicesc si al asistentei medicale si tuturor celor care se afla sub autoritatea manageriala si supravegherea angajatorilor;
 • angajator – potrivit definitiei prevazute la art. 5 lit. b) din Legea nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare;
 • reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor – potrivit definitiei prevazute la art. 5 lit. d) din Legea nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare;
 • reprezentanti ai angajatilor – potrivit definitiei prevazute la art1 lith) din nr. 62/2011, republicata, cu modificarile ulterioare;
 • accident – eveniment neasteptat care are loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu, la locul de munca si care are drept consecinta taierea, inteparea, ranirea si/sau infectarea pielii in urma utilizarii unui obiect ascutit, cu risc de expunere la sange sau alte produse biologice;
 • subcontractant – persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitati si servicii legate in mod direct de sectorul spitalicesc si al asistentei medicale in cadrul unei relatii contractuale cu angajatorul;
 • loc de munca vizat – acopera organizatiile/serviciile in domeniul asistentei medicale din sectorul public si cel privat si orice alt loc de munca in care se presteaza servicii/activitati in domeniul sanatatii, sub autoritatea manageriala si supravegherea angajatorului;
 • masuri preventive specifice – masurile adoptate in vederea prevenirii ranirilor si/sau transmiterii infectiilor in cadrul furnizarii serviciilor si activitatilor legate in mod direct de sectorul spitalicesc si al asistentei medicale, inclusiv in cadrul utilizarii celor mai sigure echipamente de munca necesare, pe baza evaluarii riscurilor si a metodelor sigure de eliminare a obiectelor ascutite.

Obiectul ascutit prevazut la alin(1) lita) este considerat echipament de munca in sensul prevederilor art2 lita) din Hotararea Guvernului nr1.146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca.

Domeniul de aplicare

Prevederile prezentei hotarari se aplica in sectorul spitalicesc si cel al asistentei medicale, atat public, cat si privat, tuturor lucratorilor implicati in serviciile si activitatile legate in mod direct de serviciile din sectorul spitalicesc si al asistentei medicale si tuturor celor care se afla sub autoritatea manageriala si supravegherea angajatorilor.

Cerintele prevazute de aceasta hotarare se aplica angajatorilor aflati in una dintre urmatoarele situatii:

 • desfasoara ca obiect de activitate gestionarea, organizarea si furnizarea asistentei medicale;
 • furnizeaza servicii, in baza unui contract, unui angajator prevazuta la lit. a), in conditiile alin. (3);
 • au lucratori care lucreaza sau sunt sub supravegherea ori indrumarea lor, expusi unui risc de ranire datorat obiectelor ascutite, in timpul lucrului la locul de munca al unui angajator prevazuta la lita), in raport cu acea activitate, in conditiile alin(1).

Cerintele impuse de prezenta hotarare unui angajator prevazute la alin. (2) lit. b) si c) se aplica numai in masura in care acesta controleaza sau raspunde de unul dintre urmatoarele aspecte, la locul de munca al unui angajator prevazuta la alin. (2) lit. a):

 • activitati care sunt susceptibile de a expune lucratorii care lucreaza sau sunt sub supravegherea ori indrumarea sa unui risc de ranire cu obiecte ascutite la locul de munca;
 • o persoana care utilizeaza, supravegheaza sau gestioneaza utilizarea obiectelor ascutite;
 • modul in care sunt utilizate obiectele ascutite.

In cazul in care unui angajator ii revine o obligatie potrivit alin(3) in ceea ce priveste lucratorii sai, acelui angajator ii revine aceeasi obligatie si in ceea ce priveste orice alta persoana care, desi nu este un lucrator al sau, lucreaza sub supravegherea si conducerea sa.

Contractele de furnizare de servicii incheiate de catre angajatorul prevazut la alin(2) si subcontractant vor contine prevederi privind obligatiile ce decurg din prezenta hotarare.

Evaluarea riscurilor si supravegherea starii de sanatate a lucratorilor

Evaluarea riscurilor profesionale se face potrivit prevederilor Legii nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 1.092/2006.

Evaluarea trebuie sa vizeze si toate situatiile in care exista raniri, sange sau alte materiale cu potential infectios.

Sursa: Infolegal

Distribuie acest articol!