0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale

POLITICA PRIVIND CONFIDENTIALITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In conformitate cu dispozitiile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, BGA RECUPERARI SRL a implementat in cadrul societatii normele GDPR.

Aceasta politica de confidentialitate a datelor personale se aplica tuturor companiilor din Europa care proceseaza date ale persoanelor fizice, de orice natura, fie ei angajati, clienti, terti sau colaboratori.

In spiritul respectarii prevederilor legale, aceasta politica ofera detalii despre tipurile de date personale pe care BGA RECUPERARI SRL le colecteaza si prelucreaza, scopul prelucrarii, durata pastrarii datelor si tertii catre care pot fi distribuite. Totodata, explicam drepturile instituite de legiuitor pentru protectia datelor personale (drepturile de acces, rectificare, stergerea datelor, dreptul de a fi uitat sau opozitie fata de procesarea acestor date, etc).

BGA RECUPERARI prelucreaza datele personale in conditii de siguranta, considerandu-le informatii confidentiale. Acestea sunt protejate prin masuri tehnice si organizatorice pentru prevenirea accesului neautorizat, prelucrarea sau distribuirea ilicita, precum si pierderea, modificarea sau distrugerea accidentala.

Datele personale ale potentialilor clienti si a clientilor existenti pot fi procesate in scopul de a oferta, incheia si executa un contract. Anterior semnarii unui contract, in cadrul discutiilor premergatoare, datele cu caracter personal pot fi procesate pentru a pregati oferte sau alte documente cu privire la incheierea contractului. Persoanele pot fi contactate in timpul procesului de ofertare si pregatire a contractului, folosind informatiile personale pe care acestea le-au furnizat in mod direct sau in spatiul public. Restrictiile solicitate de potentialii clienti trebuie sa fie respectate.

In situatia in care o persoana contacteaza societatea noastra pentru a solicita o cerere de oferta sau anumite informatii despre serviciile oferite, prelucrarea datelor pentru a raspunde acestor solicitari este permisa.

BGA RECUPERARI poate dezvalui datele cu caracter personal catre alte persoane sau entitati care presteaza servicii sau efectueaza operatiuni in cursul normal al activitatii de colectare sau in cursul normal al administrarii activitatii.

BGA RECUPERARI poate, de asemenea, sa utilizeze sau sa dezvaluie date cu caracter personal atunci cand este necesar (cand are o obligatie legala) sau permis de lege sa faca acest lucru.

BGA RECUPERARI poate comunica o parte sau toate datele cu caracter personal atunci cand legislatia o impune precum si in cazul in care considera, cu buna-credinta, ca aceasta comunicare este necesara pentru a proteja drepturile sale si/sau ale clientilor sai si/sau pentru a respecta o procedura judiciara sau o dispozitie a instantei.

BGA RECUPERARI prelucreaza informatii puse la dispozitie de clienti in procedura de ofertare, incheiere si executare a contractelor de mandat, datele debitorilor asa cum au fost furnizate de clienti, datele debitorilor colectate  de la terte parti sau din surse disponibile public (Registrul Comertului, portalul instantelor de judecata, Buletinul Procedurilor de Insolventa, Lista Firme, Monitorul Oficial al Romaniei, Ministerul Finantelor, anaf.ro, etc), sau furnizate direct prin completarea formularelor pe website-ului www.bgarecuperari.ro. Datele sunt prelucrate in interesul legitim al clientilor pentru colectarea/recuperarea creantelor restante sau executarea unor obligatii contractuale/legale.

Datele cu caracter personal avute in vedere de BGA RECUPERARI reprezinta orice informatie referitoare la persoanele vizate cu care interactioneaza (de exemplu persoana fizica reprezentantul persoanei juridice – mandant, persoana fizica reprezentant al debitorului, imputerniciti sau reprezentanti ai partilor, utilizatori al website-ului www.bgarecuperari.ro), ca de exemplu (fara a se limita la): nume, prenume, adresa de domiciliu, adresa de email, telefon, fax, cont bancar.

Scopul colectarii datelor cu caracter personal de catre BGA RECUPERARI

  • Ofertarea, incheierea si executarea contractelor de mandat
  • Derularea activitatilor de recuperare a creantelor atat pe cale amiabila cat si prin intermediul instantelor judecatoresti
  • Protejarea intereselor vitale si legitime ale clientilor in vederea comunicarii, prin mijloace electronice sau traditionale, catre clienti sau potentiali clienti, a informatiilor din dosarele aflate in lucru sau a unor oferte comerciale de servicii.

Orice modificare a scopului prelucrarii datelor cu caracter personal va fi adusa la cunostinta persoanei vizate si va fi obtinut consimtamantul expres al acesteia.

In cadrul activitatilor legate de recuperarea creantelor, BGA RECUPERARI va pastra datele personale pe toata perioada colaborarii si cinci ani dupa incasarea integrala a datoriei respective, cu exceptia cazului in care legea prevede altfel.

Prezenta politica de confidentialitate a datelor asigura persoanei vizate urmatoarele drepturi prevazute de Regulamentul EU 679/2016:

  • Dreptul de a primi informatii cu privire la prelucrarea datelor si o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR),
  • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR),
  • Dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal si, in cazul in care datele cu caracter personal au fost facute publice, transmiterea informatiilor referitoare la solicitarea de stergere catre alti operatori (dreptul de stergere, articolul 17 GDPR),
  • Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor (dreptul la restrictionare a procesarii, articolul 18 GDPR),
  • Dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu intentia de a inceta prelucrarea (dreptul la obiectie, articolul 21 GDPR).
  • Dreptul de a retrage oricand un consimtamant dat in vederea opririi unei prelucrari a datelor care se bazează pe consimtamantul dat. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului acordat inainte de retragere (dreptul de retragere a consimtamantului, articolul 7 GDPR). Retragerea consimtamantului se va putea exercita in acelasi mediu in care a fost acordat.
  • Dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere daca considerati ca prelucrarea datelor este o incalcare a GDPR (dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).

Persoana vizata poate exercita toate aceste drepturi prin depunerea unei solicitari scrise, datata și semnata, pe adresa de email: office@bgarecuperari.ro sau pe adresa de corespondenta din Bucuresti, Bd. Corneliu Coposu, nr. 5, bl. 103, sc. 2, et. 1, ap. 25, sector 3.

Angajatii si colaboratorii care presteaza in numele BGA RECUPERARI sunt obligati sa informeze conducerea cu privire la orice caz de incalcare a prezentei politici de confidentialitate a datelor sau a altor reglementari privind protectia datelor cu caracter personal.

Daca aveti intrebari sau solicitari legate de drepturile dumneavoastra descrise mai sus, va rugam sa ne contactati:

BGA RECUPERARI SRL

Adresa sediului: Bucuresti, str. Iedului, nr. 3, bl. 149A, sc. 1, et. 8, ap. 53, sector 6, inregistrata la Oficiul Comertului sub nr. J40/8324/2009, cu cod unic de inregistrare RO 25824202.

Adresa de corespondenta: Bucuresti, Bd. Corneliu Coposu, nr. 5, bl. 103, sc. 2, et. 1, ap. 25, sector 3

E-mail office@bgarecuperari.ro  Telefon +4021.321.35.61, Fax:+4021.321.35.61