0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

Ministerul Justitiei a elaborat un proiect de act normativ prin care se propune instituirea unor sanctiuni pecuniare care sa fie platite lunar de persoanele condamnate definitiv pentru savarsirea unor fapte in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989.

In expunerea de motive a documentului se arata ca, in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, regimul totalitar comunist a exercitat un regim de teroare si opresiune, supunand proprii cetateni unor numeroase acte de violenta fizica si psihica. Prin aparatul de partid, precum si prin structurile de represiune ale statului comunist au fost incalcate in mod repetat  si constant drepturile si libertatile cetatenesti. In cei 45 de ani de dictatura, angajati ai institutiilor represive au comis numeroase abuzuri si crime politice cu scopul instaurarii si perpetuarii unui regim de teroare. In aceasta perioada, opozantii regimului comunist au constituit o categorie aparte asupra careia angajati ai institutiilor represive si ai altor structuri ale aparatului si statului comunist au savarsit fapte cu scopul de a-i distruge (exterminarea prin asasinat, supunerea la rele tratamente, supunerea la munca fortata, lipsirea de libertate fara temei legal, condamnarea sau executarea fara o sentinta prealabila, torturarea sau mutilarea, precum si alte fapte de natura penala). Represiunea comunista a avut grave consecinte la nivelul societatii romanesti, prin lichidarea fizica ai unor membri ai comunitatii, precum si prin incriminarea oricarei forme de opozitie. Actiunile cu caracter represiv au fost instrumentate de catre persoanele care faceau parte din institutiile de ordine si siguranta publica, justitie, Partidul Comunist, prin incercarea de a distruge o parte a cetatenilor statului totalitar.

Actualul cadru legal in materie

Prin legislatia adoptata pana in prezent, statul roman a instituit masuri de reparatie a suferintelor victimelor regimului totalitar comunist instaurat incepand cu data de 6 martie 1945, inclusiv compensatii banesti, adoptand acte normative precum: Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite prizonieri, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista  persoanelor condamnate pentru infractiuni savarsite din motive politice, precum si persoanelor impotriva carora au fost dispuse, din motive politice, masuri administrative abuzive, Legea nr. 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989.

In mod corelativ acestor drepturi, persoanele care au contribuit la sustinerea regimului comunist, care au savarsit crime si abuzuri grave impotriva drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor nu au suportat nicio rigoare a legii, in sarcina acestora nu a fost instituita nicio masura de sanctionare, penala, baneasca sau de alta natura.  Aceste persoane au beneficiat de venituri substantiale (salarii si pensii) ca urmare a deservirii regimului totalitar, ca urmare a rolului si functiei detinute in aparatul represiv comunist, venituri care s-au mentinut si dupa anul 1989, chiar pana in prezent.

Despagubirile vor fi platite lunar catre victime

Prin proiectul de act normativ, se propune instituirea unei sanctiuni pecuniare, cu titlu de despagubire, complementara sanctiunii penale, care sa fie platita lunar de persoanele condamnate definitiv pentru savarsirea unor fapte in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, indiferent de forma de participatie penala, care au avut ca urmare moartea, vatamarea corporala sau producerea unei dureri ori suferinte puternice, fizice ori psihice persoanelor persecutate de regimul totalitar comunist.

Ratiunea juridica si sociala a unei astfel de masuri este ca, in baza actelor normative mentionate sus, victimele regimului totalitar comunist au dreptul la unele indemnizatii banesti lunare platite din bugetul statului, fiindu-le recunoscute moral, dar si material suferintele indurate si sacrificiile facute. In acest context, apare ca rezonabila si fundamentata suportarea, cel putin in parte, a acestor cheltuieli ale statului de catre persoanele dovedite ca fiind vinovate de savarsirea unor crime si abuzuri grave impotriva drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor in perioada comunista. Astfel, pe langa aspectul penal, se  impune si repararea nedreptatii sociale decurgand din incasarea de catre aceste persoane (atat pe perioada exercitarii functiei in aparatul de stat, cat si ulterior pensionarii, dar in considerarea veniturilor salariale obtinute in timpul activitatii) a unor venituri semnificative, lipsite de echitate sociala.

In acest sens, a fost prevazuta constituirea unui fond destinat platii drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata la data de 6 martie 1945, fond ce va fi alimentat din sumele platite cu titlu de despagubire de catre fostii , condamnati definitiv.  Fondul este gestionat de Ministerul Muncii, Familiei Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice. Hotararea definitiva de condamnare se comunica de instanta de executare Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.

Proiectul prevede ca despagubirea se stabileste de catre instanta de judecata, prin hotararea de condamnare a persoanei vinovate. Prin hotararea de condamnare instanta de judecata stabileste durata pentru care se dispune plata despagubirii, precum si cuantumul lunar al despagubirii.

Urmarind asigurarea proportionalitatii masurii, proiectul prevede ca durata pentru care se dispune plata despagubirii nu poate fi mai mica de 2 ani, iar cuantumul lunar al despagubirii nu poate fi mai mic de 25% din venitul lunar net al persoanei condamnate si nici mai mare de 50% din acest venit. Prin venit lunar net, in sensul proiectului, se intelege venitul net provenit din pensii, salarii, chirii, drepturi de autor si alte venituri lunare periodice. Ratiunea instituirii unor limite (minima si maxima) este justificata pe de o parte de eliminarea posibilitatii stabilirii unor simbolice si, pe de alta parte, de necesitatea asigurarii unui minim de venituri pentru persoana condamnata.

La stabilirea cuantumului despagubirii si a duratei masurii, instanta are in vedere criterii precum:  fapta savarsita, pozitia detinuta de persoana condamnata in aparatul de represiune al regimului totalitar comunist, amploarea activitatii acesteia, masura in care prin activitatea desfasurata de aceasta au fost lezate drepturile si libertatile fundamentale ale persoanelor. In vederea garantarii executarii obligatiei de plata a despagubirilor, procurorul ori, dupa caz, instanta de judecata va dispune poprirea asupra veniturilor lunare ale persoanei condamnate, in conditiile Codului de procedura penala.

Sursa: Infolegal

Distribuie acest articol!