0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

In Monitorul Oficial 724/2011 a fost republicata OUG 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa, republicata in temeiul art. 218 din Legea 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial 409/2011, dandu-se textelor o noua numerotare.

 

Conform Legii 71/2011, in tot cuprinsul OUG 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 254/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, expresia „societate civila profesionala“ se inlocuieste cu expresia „societate profesionala“.

De asemenea, OUG 86/2006 s-a modificat dupa cum urmeaza:

Art. 9 alin. (5) va avea urmatorul cuprins: „(5) SPRL este titulara a unui patrimoniu propriu. Obligatiile si raspunderea SPRL sunt garantate cu patrimoniul propriu. Asociatii SPRL raspund personal in limita aportului social al fiecaruia“.
Art. 12 alin. (1) va avea urmatorul cuprins: „(1) Contractul de societate al societatii profesionale cu raspundere limitata este incheiat in forma scrisa. Daca printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se afla si un imobil, contractul de societate va fi incheiat in forma autentica“.

Aceste dispozitii privind inlocuirea termenilor si expresiilor din legislatia civila si comerciala in vigoare se inlocuiesc cu termenii si expresiile corespondente din Codul civil au intrat in vigoare de la 1 octombrie.

Sursa: Infolegal

Distribuie acest articol!