0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

In Monitorul Oficial nr. 188 din 17 martie 2014 a fost publicata pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la .

 

In cadrul actului normativ se arata:

Este interzis ca denumirea asociatiei sa fie identica sau asemanatoare pana la confuzie cu denumirea altei persoane juridice fara scop patrimonial, constituite potrivit prevederilor prezentei ordonante. Astfel, o denumire este susceptibila de a fi apropriata daca nu apartine unei alte persoane juridice fara scop patrimonial de acelasi fel — asociatie, fundatie sau federatie — prin inscrierea ei anterioara in Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial

Este interzisa utilizarea in denumirea asociatiei a unor sintagme sau cuvinte susceptibile sa creeze confuzie cu denumirea unor autoritati sau institutii publice. Prin sintagme sau cuvinte susceptibile sa creeze confuzie cu denumirea unor autoritati sau institutii publice se intelege includerea in denumirea asociatiei a unor termeni si expresii precum: «comisariat», «inspectorat», «garda», «autoritate», «politie», «jandarmerie», «protectia consumatorilor» sau derivatele acestora.

Este interzis ca denumirea asociatiei sa fie identica sau asemanatoare pana ia confuzie cu denumirea oricarei structuri profesionale constituite in baza legii si care functioneaza in acord cu aceasta, cum ar fi: «Barou», «Camera», «Uniunea Nationala a Barourilor din Romania», «Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania», «Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti», «Consiliul de Mediere», «Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania», «Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania», precum si altele asemenea.

Este interzis, sub sanctiunea nulitatii absolute a actului constitutiv si a statutului ca o filiala sau sucursala sa poarte o alta denumire decat cea a asociatiei sau fundatiei care o constituie.

Interdictiile cu privire la denumire prevazute pentru asociatii si fundatii sunt aplicabile in mod corespunzator si pentru federatii.

Sursa: Infolegal

Distribuie acest articol!