0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

In Monitorul Oficial nr. 26 din 12 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 2737/2012 al ministrului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor care realizeaza emiterea certificatelor de agreare si a certificatelor de conformitate cu prototipul conform Acordului european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase.

 

In cadrul actului normativ se arata:

Dispozitii generale

Prezenta procedura stabileste cerintele pentru desemnarea organismelor care realizeaza emiterea certificatelor de agreare si a certificatelor de conformitate cu prototipul conform Acordului european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase, denumit in continuare ADR, precum si inspectia pentru certificarea in scopul mentinerii conformitatii in exploatare a suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al marfurilor periculoase si a ambalajelor destinate transportului rutier al marfurilor periculoase, denumite in continuare organisme.

Poate fi desemnat organism orice persoana juridica cu sediul in Romania, inregistrata la , care dovedeste ca poate realiza sarcini specifice privind evaluarea conformitatii si inspectia suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al marfurilor periculoase si a ambalajelor destinate transportului rutier al marfurilor periculoase.

Suprastructurile specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al marfurilor periculoase mentionate la pct. 1 sunt:

 • suprastructuri tip cisterna: cisterne fixe, cisterne mobile, cisterne demontabile, containere-cisterna;
 • suprastructuri tip Ex pentru transportul marfurilor periculoase explozive;
 • suprastructuri tip vrac;
 • suprastructuri tip stelaj, fixe sau demontabile, pentru transportul ambalajelor in colete.

Documente solicitate organismelor

Cererea de desemnare se completeaza de catre organism si se transmite Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri – Directia politici industriale, denumit in continuare MECMA–DPI. Cererea trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:

 • certificatul de inmatriculare la Oficiul National al Registrului Comertului, in copie;
 • certificatul de acreditare conform referentialului de acreditare pentru organisme de evaluare a conformitatii sau de inspectie, dupa caz, emis de organismul national de acreditare prevazut la pct. 14.2, in copie;
 • asigurarea de raspundere civila, in copie, pentru cazul in care raspunderea nu revine statului prin lege;
 • prezentarea activitatii organismului, din care sa rezulte experienta si abilitatile acestuia in domeniu, precum si organigrama organismului;
 • lista personalului implicat in activitatea de emitere a certificatelor de agreare si a certificatelor de conformitate cu prototipul conform ADR, precum si de inspectie a suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al marfurilor periculoase si a ambalajelor destinate transportului rutier al marfurilor periculoase si documente din care sa rezulte experienta si expertiza personalului;
 • procedurile elaborate privind emiterea certificatelor de agreare si a certificatelor de conformitate cu prototipul conform ADR, precum si efectuarea inspectiilor pentru certificarea in scopul mentinerii conformitatii in exploatare a suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al marfurilor periculoase si a ambalajelor destinate transportului rutier al marfurilor periculoase, pe care le aplica.

Se precizeaza cerintele ADR si ale normelor conexe in baza carora se executa procedurile, astfel:

– tipurile de inspectii; – operatiile ce urmeaza sa se efectueze in cadrul fiecarui tip de inspectie; – capitolele, subcapitolele, alineatele (conform ADR) si punctele, subpunctele si alineatele (conform normelor conexe);

 • raportul intocmit de catre organismul national de acreditare referitor la procedura privind evaluarea in vederea emiterii certificatelor de agreare si a certificatelor de conformitate cu prototipul conform ADR, precum si procedura de inspectie documentata si aplicata de catre solicitant si la sistemul de management al calitatii, avand in vedere cerintele din legislatia relevanta pentru care se solicita desemnarea;
 • contractul de subcontractare incheiat pentru subcontractarea unor activitati in legatura cu sarcinile pentru care se solicita desemnarea, in copie, daca este cazul;
 • modalitatea de atestare a unitatilor ce executa lucrari pentru inspectiile tehnice (probe, teste, reglaje, remedieri, reparatii), din care sa rezulte ca au personal specializat si dotari pentru realizarea activitatilor respective;
 • o declaratie scrisa prin care solicitantul este de acord ca organismul national de acreditare sa puna la dispozitia MECMA–DPI, la cerere, documente si informatii in legatura cu acreditarea sa.

Sursa: Infolegal

Distribuie acest articol!