0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

In Monitorul Oficial nr. 110 din 13 februarie 2014 a fost republicata privind formarea profesionala a adultilor.

In cadrul actului normativ se arata:

In sensul prezentei ordonante, adultii sunt persoanele care au varsta la care pot stabili raporturi de munca si pot participa la programe de , in conditiile legii.

Adultii au drepturi egale de acces la formare profesionala, fara discriminari pe criterii de varsta, sex, rasa, origine etnica, apartenenta politica sau religioasa.

Programele de formare profesionala se pot realiza atat in limba romana, cat si in limbile minoritatilor nationale sau intr-o limba de circulatie internationala.

Societatile reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, companiile si societatile nationale, regiile autonome si alte unitati aflate sub autoritatea administratiei publice centrale sau locale, unitatile si institutiile finantate din fonduri bugetare si extrabugetare, denumite in continuare angajatori, vor lua toate masurile sa asigure conditii salariatilor pentru a avea acces la formare profesionala. Drepturile si obligatiile ce revin angajatorilor si salariatilor in perioada in care salariatii participa la programele de formare profesionala vor fi prevazute in contractul colectiv sau, dupa caz, in contractul individual de munca.

Persoanele aflate in cautarea unui loc de munca pot participa, in conditiile legii, la programele de formare profesionala organizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca sau de alti furnizori de formare profesionala autorizati, in conditiile legii.

Formarea profesionala a adultilor, finalizata cu certificate de calificare sau de absolvire cu recunoastere nationala si/sau certificate de competente profesionale, este o activitate de interes general care face parte din sistemul national de educatie si formare profesionala.

Formarea profesionala a adultilor are ca principale obiective:

  • facilitarea integrarii sociale a indivizilor in concordanta cu aspiratiile lor profesionale si cu necesitatile pietei muncii;
  • pregatirea resurselor umane capabile sa contribuie la cresterea competitivitatii fortei de munca;
  • actualizarea cunostintelor si perfectionarea pregatirii profesionale in ocupatia de baza, precum si in ocupatii inrudite;
  • schimbarea calificarii, determinata de restructurarea economica, de mobilitatea sociala sau de modificari ale capacitatii de munca;
  • insusirea unor cunostinte avansate, metode si procedee moderne necesare pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu;
  • promovarea invatarii pe tot parcursul vietii.

Sursa: Infolegal

Distribuie acest articol!