0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

In Monitorul Oficial nr. 858 din 19 decembrie 2012 a fost publicat al ministrului Mediului si Padurilor pentru modificarea si completarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 818/2003.

In cadrul actului normativ se arta:

Prezenta procedura prezinta metodologia de aplicare a cerintelor de conformare a activitatilor/instalatiilor prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in scopul obtinerii autorizatiei integrate de mediu, care face parte integranta din documentele de reglementare a functionarii activitatii.

Autoritatea competenta pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu este autoritatea competenta pentru la nivel judetean in a carei raza de competenta se afla amplasamentul.

Prezenta procedura se aplica tuturor activitatilor/instalatiilor existente sau celor care au suferit modificari substantiale ori activitatilor/instalatiilor noi, reglementate prin acordul de mediu.

Autoritatea judeteana pentru protectia mediului stabileste masurile si conditiile de emitere a autorizatiei integrate de mediu pentru activitatile/instalatiile existente, dupa evaluarea conditiilor de operare care nu respecta prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 152/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza proiectului de plan de actiuni aprobat.

Pentru activitatile/instalatiile noi sau pentru cele existente care au suferit modificari substantiale titularul activitatii/instalatiei are obligatia sa obtina, inca din etapa de proiectare, acordul de mediu pentru toate activitatile/instalatiile prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 152/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, punerea in functiune a acestora avand loc numai dupa obtinerea autorizatiei integrate de mediu.

Depunerea solicitarii pentru obtinerea autorizatiei integrate de mediu este obligatorie pentru functionarea oricarei instalatii/activitati mentionate in lista din anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 152/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Titularul activitatii/instalatiei va depune solicitarea pentru obtinerea autorizatiei integrate de mediu la sediul autoritatii judetene pentru protectia mediului unde se afla amplasamentul activitatii/instalatiei.

Autoritatea competenta pentru protectia mediului careia ii revine responsabilitatea emiterii autorizatiei integrate de mediu este autoritatea judeteana pentru protectia mediului.

Autoritatea judeteana pentru protectia mediului informeaza inainte de luarea deciziei finale de emitere a autorizatiei integrate de mediu.

Procedura pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu pentru o instalatie prevazuta in anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 152/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se va prelua si se va derula de la etapa procedurala de reglementare la care se afla la data desfiintarii agentiilor regionale pentru protectia mediului de catre noua autoritate competenta pentru protectia mediului. Modul de preluare si derulare a etapelor procedurale va fi stabilit prin decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.

Sursa: Infolegal

Distribuie acest articol!