0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

Prin adoptarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, cota standard de TVA a fost majorata de la 19% la 24%, incepand cu data de 1 iulie 2010, situatie care impune modificarea si completarea corespunzatoare a normelor metodologice aferente titlului VI din Hotararea Guvernului nr. 44/2004.

Intre cele mai importante modificari si completari in domeniul TVA aduse normelor metodologice actuale, mentionam urmatoarele:
– introducerea de prevederi privind cota aplicabila pentru ajustarea bazei de impozitare in cazul in care intervin anumite evenimente precum anularea operatiunii, refuzuri, retururi, acordarea de reduceri de pret s.a.;
– reglementarea unor prevederi referitoare la efectuarea de regularizari privind facturile emise de catre furnizori/prestatori pentru avansurile partiale sau integrale incasate, precum si privind facturile emise inainte de livrare/prestare pentru contravaloarea
partiala sau integrala a bunurilor livrate/serviciilor prestate, pentru a se aplica cota in vigoare la data faptului generator de taxa;
– inlocuirea referirilor la cota de TVA de 19%, unde este cazul, cu referiri la cota de TVA de 24%.

Astfel, in sensul art. 1343 alin. (2) din Codul fiscal, in cazul livrarilor intracomunitare de bunuri scutite de taxa, exigibilitatea intervine la data emiterii unei facturi inainte de a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator, indiferent daca factura a fost emisa pentru incasarea unui avans sau pentru contravaloarea integrala sau partiala a livrarii.

Exigibilitatea determina perioada fiscala in care livrarea intracomunitara scutita se inregistreaza in decontul de taxa pe valoarea adaugata prevazut la art. 1562 din Codul fiscal si in declaratia recapitulativa prevazuta la art. 156 4 din Codul fiscal.

Potrivit normelor, se aplica procedeul sutei marite pentru determinarea sumei taxei, respectiv 24 x 100/124 in cazul cotei standard si 9 x 100/109 sau 5 x 100/105 in cazul cotelor reduse, atunci cand pretul de vanzare include si taxa. De regula, pretul include taxa in cazul livrarilor de bunuri si/sau prestarilor de servicii direct catre populatie, pentru care nu este necesara emiterea unei facturi conform art. 155 alin. (7) din Codul fiscal, precum si in orice situatie in care prin natura operatiunii sau conform prevederilor contractuale pretul include si taxa.

De asemenea, persoanele impozabile care livreaza locuinte vor aplica cota de 5% inclusiv pentru avansurile aferente acestor livrari, daca din contractele incheiate rezulta ca la momentul livrarii vor fi indeplinite toate conditiile impuse de art. 140 alin. (21) lit. c) din Codul fiscal si sunt in posesia declaratiei prevazute la alin. (10). in situatia in care avansurile au fost facturate prin aplicarea cotei de 19% sau, dupa caz, de 24%, datorita neprezentarii de catre cumparator a declaratiei prevazute la alin. (10) sau din alte motive= obiective, la livrarea bunului imobil se pot efectua regularizarile prevazute la art. 140 alin. (4) din Codul fiscal in vederea aplicarii cotei de 5%, daca toate conditiile impuse de art. 140 alin. (21) lit. c) din Codul fiscal, astfel cum sunt detaliate si de prezentele norme metodologice, sunt indeplinite la data livrarii.”

in cazul achizitiilor intracomunitare de bunuri nu se fac regularizari in cazul modificarii cotelor de TVA, in sensul aplicarii cotei de TVA de la data faptului generator de taxa, cota aplicabila fiind cea in vigoare la data la care intervine exigibilitatea taxei.

Pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii, inclusiv in cazul in care beneficiarul are obligatia platii taxei conform art. 160 sau art. 150 alin.(2), (3), (5) si (6) din Codul fiscal, in cazul modificarilor de cote se aplica regularizarile prevazute la art. 140 alin.(4) din Codul fiscal.

Sursa: www.avocatnet.ro

Distribuie acest articol!