0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

Potrivit disppozitiilor art. 505 alin. 1 C.civ., in cazul copilului din afara casatoriei se exercita in comun si in mod egal de ambii , daca acestia convietuiesc, iar potrivit al 2 al aceluiasi articol, daca parintii copilului din afara casatoriei nu convietuiesc, modul de exercitare a autoritatii parintesti se stabileste de catre .

 

Cu cererea inregistrata sub nr../207/2012, reclamanta D. G. a chemat in judecata pe paratul B. M., solicitand instantei sa se stabileasca domiciliul minorului B. P. M., nascut la data de .., la reclamanta si obligarea paratului la plata unei pensii lunare de intretinere, iar in subsidiar a solicitat stabilirea unui program in care sa-si poata vizita copilul si sa ia legatura cu el, inclusiv a-l aduce in domiciliul ei.

In motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca din relatia de concubinaj pe care a avuto cu paratul a rezultat minorul B. P. M.,, nascut la data de … care din luna februarie 2012, cand a fost izgonita din domiciliul comun, a fost oprit de catre parat, iar ea este impiedicata de catre acesta sa ia legatura cu minorul.

Se mai arata de catre reclamanta ca dispune de conditii bune pentru a asigura minorului o buna ingrijire, crestere si educare, iar acesta este puternic atasat de ea.

In dovedire reclamanta a depus la dosar urmatoarele: copie certificate de nastere minor, taxa de timbru.

Instanta a dispus introducerea in cauza a Autoritati Tutelare de pe langa Primaria mun. Caracal care a intocmit referat de ancheta psihosociala la domiciliile partilor.

La termenul din data de 2.10.2012, reclamanta si-a precizat cererea de chemare in judecata, solicitand ca locuinta minorului sa fie stabilita la tatal acestuia B.M. in Caracal, str. A. Caracalla, nr. 80, custodie cu privire la minor sa fie exercitata in comun, iar ei sa i se stabileasca un program de vizitare a minorului in conditiile pe care le va stabili instanta.

Paratul, prezent in sedinta publica din 2.10.2012, a invederat faptul ca este de acord cu precizarea reclamantei, dar vizitarea minorului sa aiba loc la domiciliul lui, motivat de faptul ca au mai avut probleme in trecut cu privire la acest aspect.

Examinand actele si lucrarile dosarului, instanta retine situatia de fapt:

Din relatia de concubinaj a reclamantei cu paratul B.M. a rezultat minorul B. P. M., nascut la data de …, iar in prezent sunt despartiti, minorul ramanand de la despartire in domiciliul paratului.

Potrivit disp. art. 505 alin. 1 C.civ., in cazul copilului din afara casatoriei autoritatea parinteasca se exercita in comun si in mod egal de ambii parinti, daca acestia convietuiesc, iar potrivit al 2 al aceluiasi articol, daca parintii copilului din afara casatoriei nu convietuiesc, modul de exercitare a autoritatii parintesti se stabileste de catre instanta de tutela, fiind aplicabile prin asemanarea dispozitiile privitoare la divort, dispozitii conform carora – dupa divort autoritatea parinteasca revine in comun ambilor parinti, afara de cazul in care instanta dispune altfel – (art. 398 C.civ.).

Din materialul probator administrat in cauza, rezulta faptul ca autoritatea parinteasca in prezent nu se poate exercita in comun si in mod egal de catre ambii parinti, intrucat acestia nu mai convietuiesc impreuna, urmand a decide instanta cu privire la exercitare acesteia.

Instanta avand in vedere disp. art. 505 al. 1 si 2, art. 483 al. 1, 2 si 3 din C.civ., ancheta sociala efectuate in cauza, dar si faptul ca in cauza nu s-au facut dovezi in sensul ca vreunul dintre parinti este pus sub interdictie, este decazut din drepturile parintesti sau se afla in neputinta de a-si exprima vointa, asa cum cer disp. art. 507 C.civ. referitoare la exercitarea autoritatii parintesti de catre un singur parinte, urmeaza sa dispuna ca exercitarea autoritatii parintesti cu privire la minorul in cauza sa se efectueze in comun de catre ambii parinti.

Conform art. 496 al. 1 din C. civ. ,,copilul minor locuieste la parintii sai,, iar potrivit art. 2 al aceluiasi articol ,,daca parintii nu locuiesc impreuna, acestia vor hotari de comun acord, locuinta copilului,,.

Deoarece parintii minorului s-au inteles cu privire la locuinta minorului, instanta avand in vedere dispozitiile mai sus mentionate, intelegerea partilor, ancheta sociala, conditiile de locuit ale tatalui, nevoia de stabilitate, siguranta si bunastare a minorului, starea de sanatate a acestuia, faptul ca paratul s-a ingrijit si se ingrijeste in continuare de minor si nu i se pot reprosa violente, abuzuri sau situatii de neglijenta, apreciaza ca este in interesul minorului sa i se stabileasca locuinta la domiciliul tatalui parat in cauza, aflat in mun. Caracal, str. A. Caracalla, nr. 80, jud. Olt.

In baza art. 402 al. 1, 499 al. 1 si 530 al. 1 din C. civ., instanta urmeaza sa o oblige pe mama reclamanta la plata in favoarea minorului a unei pensii lunare de intretinere in cuantum de 150 lei, cu incepere de la data pronuntarii hotararii, (deoarece nu s-a cerut pensie de intretinere de catre parat si nici nu s-au facut dovezi in sensul ca acesta dispune de venituri suficiente care sa-i permita sa-l creasca, ingrijeasca si educe pe minor fara sa aiba nevoie de contributia reclamantei la intretinerea lui), si pana la majoratul copilului sau pana la schimbarea conditiilor avute in vedere de instanta, deoarece fiecare dintre parinti trebuie sa contribuie la cheltuielile pentru educarea, invatatura si pregatirea profesionala a copiilor.

La stabilirea acestui cuantum instanta a luat ca baza de calcul venitul minim pe economie, deoarece reclamanta nu realizeaza venituri din munca cu caracter de continuitate sau venituri de alta natura.

Referitor la cererea mamei reclamante de stabilire a unui program de vizitare a minorilor, instanta constata ca, potrivit art. 401 Cod civil, parintii separati de copilul lor au dreptul de a avea legaturi personale cu acesta.

Acest drept este expresia principiului constitutional al respectarii dreptului la viata de familie, precum si al protectie speciala a drepturilor copilului.

De asemenea, si copilul care nu locuieste cu unul dintre parinti are dreptul de a avea legaturi personale cu acesta conform art. 262 al. 2 Cciv.

Acest drept al copilului este mentionat si de privind protectia si promovarea drepturilor copilului care, prin art. 14, prevede ca minorul are dreptul de a mentine relatiile persoanele si contacte directe cu parintii, iar art. 15 din aceeasi lege prevede modalitatile prin care se pot realiza aceste relatii personale, respectiv: intalniri ale copilului cu parintele, vizitarea copilului la domiciliul acestuia, gazduirea copilului pe perioada determinata de catre parinte etc.

Analizand asadar interesul minorului in ce priveste stabilirea de legaturi personale cu mama sa, instanta va avea in vedere imprejurarea ca programul de vizitare trebuie sa fie stabilit de asa natura incat sa asigure o continuitate a legaturii dintre minor si mama sa, fara ca acest lucru sa dauneze in vreun fel minorului, al carui interes trebuie cu prioritate protejat.

Conform jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului, creata in aplicarea art. 8 din Conventia privind apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, „din momentul si datorita insasi imprejurarii nasterii copilului, intre parinti si copil exista o legatura constitutiva de viata de familie pe care evenimentele ulterioare nu o pot distruge decat in circumstante exceptionale” – Cauza Berrehab contra Olandei- legatura personala care reprezinta un element fundamental al vietii de familie, iar masurile care impiedica aceste relatii reprezinta o ingerinta in dreptul la viata familiala” – Cauza Johansen contra Norvegiei-.

Curtea europeana a decis ca in executarea unor masuri care tin de legatura parintilor cu copii trebuie sa se tina seama de interesele superioare ale copilului si, in ipoteza in care contactele cu parintii ar risca sa ameninte aceste interese sau sa aduca atingere drepturilor sale, autoritatile nationale au indatorirea de a veghea la asigurarea unui just echilibru intre toate interesele partilor (cauza Ignaccolo-Zenide contra Romaniei).

De asemenea Curtea a denuntat comportamentul ilicit al parintelui la care copilul locuieste, care se opune la legatura dintre celalalt parinte si minor si a apreciat ca statul are obligatia de a lua masurile adecvate si suficiente pentru a fi respectate dispozitiile art. 8 (cauza Maire contra Portugaliei).

Pornind de la aceste reguli transformate in norme de drept, prin efectul art. 20 din Constitutie, instanta apreciaza ca este in interesul minorului sa ia legatura cu mama sa in afara domiciliului familiei paratului.

Astfel, chiar daca minorul se aflat in grija tatalui, nu s-a stins dreptul tatalui si, in aceeasi masura al minorului, de a avea o relatie fireasca, afectiva cu mama sa in afara domiciliului familiei paratului, relatie care nu poate evolua in mod corespunzator daca aceste legaturi personale dintre mama si minor ar avea loc in domiciliul paratului, aceasta relatie fiind doar una formala.

In consecinta, in temeiul art. 401 al. 2 C. civ., instanta va decide ca reclamanta sa aiba legaturi personale cu minorul in felul urmator: sa-l ia in domiciliul sau, in prima si a treia sambata din fiecare luna, de la ora 10.00, pana la ora 17.00, cu obligatia de a-l duce inapoi in domiciliul paratului la terminarea programului.

Solicitarea aparatorului paratului de a i se permite reclamantei sa aiba legaturi cu minorul la sediul Autoritatii Tutelare din cadrul primariei de la domiciliu, nu poate fi retinuta de catre instanta, deoarece nu are suport in lege, aceasta institutie neavand program cu publicul in zilele de sambata si neoferind caldura specifica unei astfel de intalniri, ci s-ar crea posibilitatea unei vizite reci si distante.

Prin stabilirea acestui program apreciaza instanta ca se asigura respectarea dreptului copilului si parintelui de a intretine legaturi personale constante, precum si interesul superior al minorului.

Avand in vedere aceste considerente, instanta urmeaza sa admita cererea asa cum a fost precizata de catre reclamanta, sa stabileasca locuinta minorului la domiciliul tatalui parat, exercitarea autoritatii parintesti urmand sa se efectueze in comun de catre ambii parinti, conform intelegerii acestora, reclamanta sa fie obligata la plata in favoarea minorului a unei pensii lunare de intretinere in cuantum de 150 lei, cu incepere de la data pronuntarii hotararii si pana la majoratul copilului sau pana la schimbarea conditiilor avute in vedere de instanta.

De asemenea, urmeaza sa incuviinteaze ca mama reclamanta sa aiba legaturi personale cu minorul B. P. M., astfel: sa-l ia in domiciliul sau, in prima si a treia sambata din fiecare luna, de la ora 10.00, la ora 17.00, cu obligatia de a-l duce inapoi in domiciliul paratului la terminarea programului.

Sursa: Portal.just.ro

Distribuie acest articol!