0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

Legea nr. 85/2006 privind (denumita in continuare “″) sufera o serie de modificari ca urmare a intrarii in vigoare a urmatoarelor acte normative: pentru punerea in aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de Procedura Penala si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 515 din 14 august 2013 (denumita in continuare “Legea 255/2013″) si pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012 (denumita in continuare “Legea 187/2012″).

I. Modificari aduse de Legea 255/2013:

–  Articolul 36 al Legii 85/2006 este modificat prin introducerea unei exceptii, respectiv de la data deschiderii procedurii, se suspenda de drept toate actiunile judiciare, extrajudiciare sau masurile de executare silita pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale, cu exceptia actiunilor exercitate in cadrul unui proces penal.

–  Totodata, Articolul 53 al Legii 85/2006 este modificat in sensul ca bunurile instrainate de administratorul judiciar sau de lichidator, in exercitiul atributiilor sale, sunt dobandite libere de orice sarcini, precum ipoteci, garantii reale mobiliare sau drepturi de retentie, de orice fel, ori masuri asiguratorii, cu exceptia masurilor asiguratorii sau masurilor preventive specifice, instituite in cursul procesului penal.

II. Modificari aduse de Legea 187/2012:

–  Se modifica una dintre atributiile principale ale judecatorului delegat privind judecarea cererilor de atragere a raspunderii membrilor organelor de conducere care au contribuit la ajungerea debitorului in insolventa in sensul ca judecatorii sindici au posibilitatea de a sesiza organele de urmarire penala in acest sens atunci cand exista date cu privire la savarsirea unei infractiuni.

–  Intervin modificari si in ceea ce priveste documentele care trebuie sa insoteasca cererea debitorului aflat in stare de insolventa adresata Tribunalului, respectiv aceasta cerere trebuie sa fie insotita de o declaratie data pe propria raspundere, autentificata de notar sau certificata de avocat, din care sa rezulte ca persoana nu este incapabila ori ca nu a fost condamnata pentru o serie de infractiuni prevazute de lege.

–  Au fost suplimentate conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca debitorul in cazul in care doreste sa propuna un plan de reorganizare prin introducerea de noi cerinte referitoare la capacitatea debitorului de a depune un plan de reorganizare si de a nu fi fost condamnat pentru serie de infractiuni prevazute de lege.

–  De asemenea, au fost abrogate o serie de infractiuni prevazute de Legea 85/2006 ce-ar putea fi savarsite de catre organele de conducere, reglementarea acestora urmand a fi prevazuta de Codul Penal.

Sursa: Infolegal

Distribuie acest articol!