0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

Ministerul Afacerilor Interne a lansat in dezbatere publica un pentru modificarea si completarea Legii 119/1996 cu privire la actele de stare civila, modificarile propuse avand ca scop, in principal, armonizarea dispozitiilor din materie cu .

In expunerea de motive, Ministerul arata ca, in prezent, cadrul normativ in domeniul starii civile este reglementat de . Codul civil aprobat prin Legea 287/2009 promoveaza solutii noi, revizuieste institutii devenite clasice si pune in valoare principii recunoscute in plan international, dar care nu au fost inca implementate in Romania.

Astfel, Codul civil a modificat conceptia de ansamblu asupra materiei, totalitatea reglementarilor privitoare la persoane, relatiile de familie si relatiile comerciale fiind incorporate in acesta. Elementele de noutate implica eforturi semnificative pentru punerea lor in aplicare in mod corect, unitar, coerent si sistematic.

Punerea in aplicare a Codului civil, implica, la randul ei, o activitate de documentare, analiza de profunzime, dar si o activitate legislativa elaborata, ale carei principale directii sunt: asigurarea compatibilitatii Noului Cod civil cu celelalte norme in vigoare, precum si corelarea dispozitiilor noului Cod civil, cu cele ale Legii 119/1996,

In ceea ce priveste domeniul reglementat de Legea 119/1996, Cartea I, „Despre persoane”, instituie norme privind identificarea persoanei fizice (dreptul la nume, dobandirea numelui), actele de stare civila (dovada starii civile, anularea, completarea, modificarea sau rectificarea actelor de stare civila, inscrierea mentiunilor pe actele de stare civila). Noul Cod creeaza un concept nou, instanta de tutela, iar cererile care, potrivit dispozitiilor acestuia, trec din competenta autoritatilor administrative in competenta instantelor judecatoresti vor reveni spre solutionare instantei competente potrivit prevederilor Codului de procedura civila.

Cartea a II-a, „Despre familie”, instituie posibilitatea sotilor de a alege un alt regim matrimonial decat cel al comunitatii legale (regimul comunitatii conventionale sau cel al separatiei de bunuri) prin incheierea unei conventii matrimoniale care se comunica, de catre notarul public care a autentificat conventia, la serviciul de stare civila unde a avut loc celebrarea casatoriei, pentru efectuarea mentiunii pe actul de casatorie. Noul Cod civil reglementeaza, in detaliu, casatoria (conditiile de fond pentru incheierea casatoriei, formalitatile pentru incheierea casatoriei si ulterioare incheierii acesteia, nulitatea casatoriei si efectele acesteia), divortul pe cale administrativa sau prin procedura notariala, stabilirea filiatiei, situatia legala a copilului, adoptia si instituie competenta unei singure instante, instanta de tutela, pentru aplicarea tuturor masurilor si solutionarea tuturor litigiilor prevazute de aceasta Carte in sarcina instantelor judecatoresti. Implementarea acestor noi concepte presupune operarea unei atente revizuiri a cadrului normativ special ce constituie astazi izvorul de drept al acestei materii.

Cartea a VII-a, „Dispozitii de drept international privat”, a preluat in noul cod civil prevederile Legii 105/1992 privind raporturile de drept international privat, prevederi ce au fost insa revizuite pentru a fi puse in acord cu noua conceptie in materia dreptului familiei si cu instrumentele de drept european si internationale in domeniul dreptului international privat. Noua reglementare consacra: autonomia de vointa a sotilor, in sensul posibilitatii de a alege, in anumite limite, printr-o conventie, legea aplicabila regimului matrimonial, in cazul in care nu au ales legea aplicabila, regimul lor matrimonial fiind supus legii aplicabile efectelor generale ale casatoriei; legea aplicabila casatoriei; legea aplicabila divortului; filiatia; legea aplicabila adoptiei; conditiile in care poate fi recunoscuta in Romania desfacerea casatoriei prin repudiere/denuntare unilaterala, necunoscuta in dreptul roman.

Pentru a pune in acord legislatia speciala cu solutiile consacrate de Noul Cod civil, proiectul propune modificarea si completarea corespunzatoare a Legii 119/1996, printre aspectele vizate de modificari fiind mentionate:

 • modalitatea de dovedire a starii civile, in fata instantei judecatoresti, prin orice mijloace de proba, conform dispozitiilor art. 103 din Codul civil;
 • modalitatea de dovedire a starii civile prin orice mijloace de proba, conform dispozitiilor art. 103 din Codul civil, in fata serviciilor publice comunitare locale de evidenta a persoanelor sau a ofiterului de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale competente, cand se solicita reconstituirea sau intocmirea ulterioara a actelor de stare civila;
 • stabilirea numelui de familie si al prenumelui copilului, in lipsa acordului parintilor, de catre instanta de tutela;
 • judecarea cererii privind intocmirea actului de nastere atunci cand declaratia a fost facuta dupa trecerea unui an de la data nasterii, de catre judecatoria in a carei raza teritoriala are domiciliul persoana interesata sau unde are sediul institutia de ocrotire a copilului, potrivit dispozitiilor privind procedura necontencioasa;
 • intocmirea actului de nastere al copilului parasit de mama in maternitate, cu autorizarea instantei de tutela in a carei circumscriptie a fost gasit copilul;
 • incheierea casatoriei, pentru motive temeinice, cu aprobarea primarului, in afara sediului serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor;
 • incheierea casatoriei de catre ofiterul de stare civila de la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, de la o alta primarie decat cea in a carei raza teritoriala domiciliaza sau isi au resedinta viitorii soti;
 • declaratia de casatorie, documentele pe care viitorii soti le prezinta ofiterului de stare civila care primeste declaratia de casatorie, publicarea si modificarea declaratiei de casatorie;
 • incheierea casatoriei si refuzul incheierii acesteia, atunci cand ofiterul de stare civila constata ca nu sunt indeplinite cerintele prevazute de lege pentru incheierea casatoriei;
 • incheierea casatoriei intre cetateni straini sau intre acestia si cetateni romani;
 • intocmirea actului de deces cu aprobarea Parchetului, in cazul nedeclararii decesului in termenele prevazute de lege;
 • inaintarea actului de identitate al persoanei decedate, serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor la care este arondata unitatea administrativ-teritoriala pe raza careia aceasta a avut ultimul domiciliu, in termen de 10 zile de la data inregistrarii decesului;
 • intocmirea actului de deces, in baza unei hotarari judecatoresti definitive declarative de moarte;
 • transcrierea certificatelor si a extraselor de stare civila privind cetatenii romani care nu au avut niciodata domiciliul in Romania;
 • mentiunile care se inscriu pe actele de nastere si, dupa caz, de casatorie, cu privire la modificarile intervenite in starea civila a persoanei;
 • inscrierea, pe actele de stare civila, a mentiunilor privind anularea, desfacerea sau constatarea nulitatii adoptiei, dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva;
 • inscrierea, pe actele de stare civila, a mentiunilor privind incetarea casatoriei prin decesul sau prin declararea judecatoreasca a mortii unuia dintre soti, anularea sau desfacerea casatoriei;
 • intocmirea ulterioara a actelor de stare civila;
 • opozabilitatea hotararii judecatoresti privind anularea, modificarea, rectificarea sau completarea actelor de stare civila si a mentiunilor, precum si inregistrarea facuta in temeiul acesteia;
 • opozabilitatea dispozitiei primarului unitatii administrativ-teritoriale care are in pastrare actul de stare civila cu privire la rectificarea actelor de stare civila si a mentiunilor inscrise pe marginea acestora;
 • intocmirea actului de nastere si a celorlalte – numele de familie si prenumele titularului se scriu in limba materna folosindu-se alfabetul latin; in cazul in care acestea sunt formate din doua sau mai multe cuvinte, nu se despart prin cratima;
 • intocmirea, de catre serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor si ofiterii de stare civila din cadrul primariilor a buletinelor statistice de nastere, de casatorie, de divort si de deces.
 • Proiectul include si norme privind intocmirea, in format electronic, a exemplarului I al actelor de stare civila, precum si al mentiunilor ulterioare si furnizarea de servicii electronice privind informatii si documente cetatenilor ale caror acte si fapte de stare civila au fost inregistrate in Romania, odata cu asigurarea suportului tehnic necesar informatizarii activitatii de stare civila.

Sursa: MAI

Distribuie acest articol!