0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 268/2010 privind procedura de pentru obtinerea permisului de conducere.

 

Proiectul supus dezbaterii publice, intregeste procedura de examinare in vederea obtinerii permisului de conducere cu reglementari vizand examinarea candidatilor la obtinerea permisului de conducere din categoria AM (mopede), ca urmare a includerii acestora in categoria autovehiculelor, respectiv procedura de examinare in traseu a conducatorilor de vehicule din categoria A, A1, si A2.

Potrivit proiectului de act normativ, promovarea probei teoretice (calificativul „admis”) permite sustinerea succesiva a probei practice pentru o perioada de un an de la data absolvirii cursurilor de pregatire teoretica si practica; in cazul nepromovarii probei practice (calificativul „respins”), aceasta poate fi reluata, fara sustinerea probei teoretice, dupa cel putin 15 zile de la data obtinerii calificativului si prezentarea dovezii efectuarii a 6 ore de pregatire practica.

Sustinerea probei practice se realizeaza astfel:

  • numai in poligon, pentru autovehiculele din categoria AM;
  • in poligon si traseu, pentru autovehiculele din categoriile A1, A2 si A;
  • numai in traseu, pentru autovehiculele din categoriile B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb si Tv.

Candidatii la obtinerea unui din categoria AM, care fac dovada absolvirii anterior datei de 19 ianuarie 2013 a cursului de legislatie rutiera specific conducerii mopedelor pe drumurile publice in cadrul unei unitati autorizate, se pot prezenta la examen fara sa faca dovada absolvirii unei scoli de soferi.

Totodata, la sustinerea probei practice in traseu pentru categoriile A1, A2 si A, candidatul va conduce insotit, pe acelasi vehicul, de un instructor din cadrul unitatii autorizate. Examinatorul supravegheaza candidatul dintr-un autovehicul apartinand unitatii autorizate si condus de un angajat din cadrul acesteia, iar comunicarea dintre examinator si candidat se realizeaza prin intermediul mijloacelor tehnice de radiocomunicatii.

Textul acestui document este afisat si poate fi consultat pe pagina de Internet a institutiei noastre: www.mai.gov.ro, la sectiunea Transparenta decizionala, precum si la Centrul de Relatii cu Publicul al M.A.I., din Piata Revolutiei nr. 1 A, sector 1, Bucuresti.

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, in termen de 10 de zile.

Sursa: MAI

Distribuie acest articol!