0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

Prin Hotararea nr. 9/2013 privind imperativele actuale pentru exercitata pe baza legii si pentru garantarea statului de drept in Romania, Uniunea Nationala a Barourilor din Romania propune, printre altele, introducerea in inscrisurile de identificare a avocatilor a unor elemente de securizare destinate impiedicarii contrafacerii acestora.

 

Textul integral al hotararii:

, in calitatea sa de organ suprem de conducere a profesiei de avocat, intrunit la Bucuresti, in zilele de 29-30 martie 2013; Constatand existenta a numeroase cazuri de exercitare a profesiei de avocat in afara legii, de catre persoane care nu au dobandit titlul profesional de avocat, in conditiile prevazute de Legea nr. 51/1995, republicata, dar si existenta unor demersuri initiate de catre entitati care functioneaza in conditii nelegale si care au drept scop primirea in profesie si exercitarea acesteia de catre persoanele sus mentionate; Avand in vedere ca unele organe judiciare manifesta toleranta fata de asemenea cazuri, tergiversand sau refuzand sa ia masurile prevazute de lege; Avand in vedere Raportul prezentat Congresului avocatilor de catre Consiliul U.N.B.R. precum si pozitia adoptata de delegatii la Congres, prin care se solicita apararea profesiei de avocat prin toate mijloacele prevazute de lege; Vazand Hotararea nr. 9 adoptata la Congresul avocatilor din 15-16 iunie 2012, Hotararea nr. 10 adoptata la Congresul avocatilor din 3 iulie 2009 privind apararea pe baza legii a profesiei de avocat prin combaterea avocaturii clandestine, Cartea Alba privind profesia de avocat intocmita de Consiliul U.N.B.R., pozitia adoptata de Comisia Permanenta a U.N.B.R., de consiliile si decanii barourilor precum si demersurile hotarate in adunarile generale ale barourilor; Avand in vedere prevederile art. 24 din Constitutia Romaniei privind garantarea dreptului la aparare, exercitat prin avocat ales sau numit din oficiu, dispozitiile art. 13 din Codul de procedura civila, ale art. 6 din Codul de procedura penala, dispozitiile art. 26 si 113 din Legea nr. 51/1995, precum si cele ale art. 281 din Codul penal, In temeiul dispozitiilor art. 64 alin. (1) lit. c) si e) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata,

HOTARASTE:

Art. 1 – Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania si Comisia Permanenta vor intensifica demersurile la nivel national catre institutiile si autoritatile publice, respectiv Parlamentul Romaniei, Guvernul Romaniei, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justitiei si Ministerul Public, dar si la nivel european, in special catre Consiliul Barourilor Europene (C.C.B.E.), in vederea integrarii profesiei de avocat in sistemul judiciar, ca profesie conexa celei de magistrat, in considerarea rolului avocatilor in infaptuirea actului de justitie si in apararea drepturilor si intereselor legitime ale cetatenilor.

Art. 2 – Comisia Permanenta si Consiliul U.N.B.R. vor redacta si promova, cu sprijinul avocatilor parlamentari, un nou proiect de lege prin care sa se asigure exercitarea profesiei de avocat exclusiv in conditiile legii, si care sa urmareasca sanctionarea mai aspra a persoanelor care practica avocatura in conditii de nelegalitate.

Art. 3 – Consiliul U.N.B.R., Comisia Permanenta si barourile vor promova plangeri penale si solicita tragerea la raspundere a persoanelor vinovate ori de cate ori vor constata existenta unor acte sau fapte de incalcare a legii privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat.

Art. 4 – Consiliul U.N.B.R. va analiza si decide in legatura cu necesitatea introducerii, in inscrisurile de identificare a avocatilor (legitimatii, carduri profesionale) sau in formularele utilizate de avocati pentru desfasurarea activitatii profesionale (contract de asistenta juridica, imputernicirea avocatiala), de elemente de securizare destinate impiedicarii contrafacerii acestora.

Art. 5 – Consiliile si decanii barourilor vor solicita instantelor precum si organelor de urmarire si cercetare penala sa procedeze la legitimarea – cu legitimatia sau cardul de avocat emise in conditiile legii – a persoanelor care se prezinta ca fiind avocati si sa nu permita desfasurarea de activitati de asistenta juridica sau reprezentare de catre persoanele care nu sunt inscrise in Tabloul avocatilor, constituit in baza Legii nr. 51/1995 si a Statutului profesiei de avocat, precum si sa informeze, in baza bunelor relatii de colaborare institutionala, conducerea baroului asupra cazurilor de incalcare a legii constatate.

Sursa: Infolegal

Distribuie acest articol!