0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

In Monitorul Oficial nr. 4 din 6 ianuarie 2014 a fost publicata pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind in strainatate, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 94/2006.

 

In cadrul actului normativ se arata:

Pasaportul diplomatic electronic si pasaportul de serviciu electronic sunt documentele de calatorie care se elibereaza de Ministerul Afacerilor Externe, prin Centrul National de Pasapoarte Diplomatice si de Serviciu, la solicitarea institutiilor sau a autoritatilor publice interesate ori, dupa caz, a organismelor interesate, in cazurile si in conditiile prevazute de lege.

Solicitarile privind eliberarea pasapoartelor diplomatice electronice sau a pasapoartelor de serviciu electronice trebuie sa fie insotite de documente justificative in care se precizeaza scopul si calitatea in care titularii urmeaza sa se deplaseze in strainatate, intocmite de institutiile sau autoritatile ori, dupa caz, de organismele interesate.

Procedurile de eliberare si de anulare, documentele necesare si termenele de emitere a pasapoartelor diplomatice electronice si a pasapoartelor de serviciu electronice se stabilesc prin instructiuni ale Ministerului Afacerilor Externe, care se comunica institutiilor, organismelor si autoritatilor interesate.

Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple electronice si a pasapoartelor simple temporare se depun de catre solicitanti, in tara, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple in a caror raza de competenta au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, iar in strainatate, la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei.

Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple electronice se depun personal de catre solicitanti, insotite de urmatoarele documente:

  • cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, dupa caz, buletinul de identitate, aflate in termen de valabilitate, in original. Cartea de identitate provizorie trebuie insotita de certificatul de nastere, in original;
  • dovada achitarii taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului, completate pe numele titularului, in original;
  • pasaportul anterior, daca acesta exista.

Cererile pentru eliberarea pasaportului simplu electronic trebuie insotite de documentele prevazute anterior, precum si de hotararea judecatoreasca de punere sub interdictie, ramasa definitiva si irevocabila, ori hotararea judecatoreasca ramasa definitiva pentru procesele incepute cu data de 15 februarie 2013 insotita, dupa caz, de actul de desemnare a reprezentantului legal.

La depunerea cererii pentru eliberarea pasaportului simplu electronic, solicitantului i se preiau impresiunile digitale si imaginea faciala.

Cererile care privesc eliberarea unui simplu electronic pentru minorii care nu au implinit varsta de 14 ani se formuleaza de catre:

  • ambii parinti;
  • parintele imputernicit de celalalt parinte printr-o procura speciala ori care are acordul scris al celuilalt parinte pentru eliberarea pasaportului;
  • parintele caruia i-a fost incredintat minorul prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila ori care exercita singur autoritatea parinteasca in temeiul unei hotarari judecatoresti ramase definitiva si irevocabila sau in temeiul unei hotarari judecatoresti ramase definitiva pentru procesele incepute cu data de 15 februarie 2013;
  • parintele in favoarea caruia s-a pronuntat o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila ori o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru procesele incepute cu data de 15 februarie 2013, prin care instanta a suplinit acordul celuilalt parinte pentru eliberarea pasaportului;
  • parintele supravietuitor;
  • reprezentantul legal al minorului;
  • persoana imputernicita printr-o procura speciala de persoanele prevazute anterior.

Sursa: Infolegal

Distribuie acest articol!