0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

In Monitorul Oficial nr. 456 din 24 iunie 2013 a fost publicata Legea nr. 243/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor.

In cadrul actului normativ se arata:

privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 115 din 15 februarie 2011, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

Definitii

  • polita de impotriva dezastrelor naturale, denumita in continuare – inscrisul ce atesta incheierea contractului de asigurare a locuintei, in temeiul caruia asiguratorul se obliga sa plateasca asiguratului despagubirea totala sau partiala pentru prejudiciile produse locuintei ca urmare a producerii riscului asigurat, in conditiile si in limitele stabilite de prezenta lege si, dupa caz, ale celorlalte clauze inscrise in polita sau in contractul de asigurare. PAD reprezinta o polita separata fata de polita facultativa;
  • certificat de asigurare – document care atesta existenta unei polite de asigurare obligatorie PAD pentru locuinta respectiva, eliberat impreuna cu polita de asigurare PAD.“

Dovada existentei asigurarii obligatorii PAD, in cazul controalelor efectuate de autoritatile abilitate, o constituie polita de asigurare PAD sau certificatul de asigurare.

PAD va putea fi tiparita de catre sau emisa in sistem electronic de catre societatile de asigurare autorizate sa practice riscuri de catastrofa ori de catre , cu respectarea normelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul pietei concurentiale, reglementarea expresa fiind facuta prin norme emise de A.S.F.

PAD este valabila pe o perioada de 12 luni, cu incepere, cel mai devreme, de la ora 0,00 a zilei urmatoare celei in care s-a platit prima obligatorie.

Plata primelor obligatorii se face anticipat, inainte de expirarea valabilitatii PAD.

Comisionul incasat de societatile de asigurare autorizate sa practice riscuri de catastrofa, pentru asigurarea corespunzatoare PAD, se stabileste prin ordin al presedintelui A.S.F.

Lista proprietarilor care nu au contractat o PAD si a persoanelor care beneficiaza de subventionarea partiala sau totala a primei obligatorii se pune la dispozitia societatilor de asigurare autorizate sa practice riscuri de catastrofa, cu respectarea normelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul pietei concurentiale, reglementarea expresa fiind facuta prin norme emise de A.S.F.

In cazul in care o persoana are atat un contract de asigurare obligatorie, cat si unul de asigurare facultativa, plata despagubirilor se face mai intai in baza contractului de asigurare obligatorie, urmand ca pentru restul de despagubire neacoperit plata sa se faca in baza contractului de asigurare facultativa. Valoarea asigurata luata in calcul la stabilirea ratei asigurarii facultative reprezinta diferenta dintre valoarea totala a locuintei asigurate si valoarea asigurata luata in calcul la stabilirea ratei asigurarii obligatorii.

PAID deconteaza asiguratorilor cheltuielile efectuate cu activitatea de constatare si evaluare a prejudiciilor rezultate in urma producerii riscurilor asigurate obligatoriu. Modalitatea de repartizare a cheltuielilor ce urmeaza a fi decontate si determinarea plafonului maxim pentru asigurarea obligatorie se stabilesc prin norme A.S.F.

Urmatoarele fapte constituie contraventii:

  • nerespectarea de catre persoanele fizice sau juridice a obligatiei de asigurare a locuintelor prevazute la art. 3 alin. (1), cu exceptia cazurilor in care persoanele respective se afla in situatia prevazuta la art. 11 sau nu a expirat perioada prevazuta la art. 33;
  • nerespectarea de catre persoanele fizice sau juridice a obligatiei de asigurare a locuintelor prevazute la art. 10;
  • nerespectarea, in orice mod, de catre societatile de asigurare autorizate sa practice riscuri de catastrofa, a prevederilor prezentei legi.

Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) se sanctioneaza cu amenda de la 100 la 500 lei.

Constatarea contraventiilor prevazute la alin. (1) lit. a) si b) si aplicarea sanctiunilor se fac de catre primari si de catre persoanele imputernicite in acest scop de catre acestia.

Contraventiilor prevazute la alin. (1) lit. c) le sunt aplicabile dispozitiile prevazute in Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si in normele emise de A.S.F. in aplicarea acesteia.

Amenzile contraventionale stabilite prin prezenta lege se fac venituri la bugetul de stat in cota de 40%, iar restul de 60% se face venit la bugetul autoritatilor locale de pe raza teritoriala in care locuieste contravenientul.

Sursa: Infolegal

Distribuie acest articol!