0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

In Monitorul Oficial nr. 829 din 13 noiembrie 2014 a fost publicata Decizia nr. 21 din 6 octombrie 2014 a  – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in Materie Penala privind interpretarea Art. 5 alin. (1) din Codul penal.

Curtea de Apel Targu Mures — Sectia penala si pentru cauze cu minori a dispus, prin incheierea din 4 iulie 2014, pronuntata in Dosarul nr. 7.269/320/2011, sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in temeiul dispozitiilor art. 475 din Codul de procedura penala, in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea de principiu a urmatoarei probleme de drept: „Art. 5 alin. (1) din Codul penal trebuie interpretat in sensul ca  este aplicabila, in cazul infractiunilor savarsite anterior datei de 1 februarie 2014, care nu au fost inca judecate definitiv si fata de care s-a implinit prescriptia raspunderii penale pana la data de 20 mai 2014 in interpretarea data art. 5 prin Decizia nr. 2/2014 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, insa fata de care prescriptia raspunderii penale nu este implinita, in interpretarea data aceluiasi text legal prin Decizia nr. 265/2014 a Curtii Constitutionale. in cazul unui raspuns negativ la prima intrebare, principiul legalitatii pedepsei permite ca, in situatii precum cea in speta, dupa revirimentul jurisprudential din 20 mai 2014, sa se aplice o condamnare in ipoteza in care, la momentul dezbaterilor judiciare raspunderea penala era prescrisa si participantii la procesul penal nu au avut nicio disputa asupra acestei chestiuni?”.

Punctele de vedere exprimate de curtile de apel si instantele de judecata arondate

Inalta Curte de Casatie si Justitie constata ca, in majoritate, punctele de vedere comunicate de catre instante au fost in sensul ca si in cazul infractiunilor comise anterior datei de 1 februarie 2014, care nu au fost judecate definitiv pana la data de 20 mai 2014, dispozitiile art. 5 din Codul penal trebuie aplicate conform celor statuate prin Decizia nr. 265/2014 a Curtii Constitutionale.

In ceea ce priveste analiza prescriptiei raspunderii penale, aceasta se face la momentul deliberarii si pronuntarii hotararii.

Opinia specialistilor consultati

In conformitate cu dispozitiile art. 476 alin. (10) raportat la art. 473 alin. (2} din Codul de procedura penala,a fost solicitata specialistilor in drept penal opinia asupra problemei de drept supusa dezlegarii.

Asupra chestiunii ce formeaza obiectul intrebarii preliminare si-a exprimat punctul de vedere Facultatea de Drept din cadrul Universitatii „Nicolae Titulescu” din Bucuresti.

In ceea ce priveste prima parte a chestiunii de drept sjpusa analizei s-a aratat ca, in cazul situatiilor tranzitorii care au inclus si perioada 30 aprilie 2014—20 mai 2014, dezlegarea data de Inalta Curte de Casatie si Justitie prin Decizia nr. 2/2014 va trebui considerata „lege penala mai favorabila”, in interpretarea decurgand din art. 7 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, fiind determinata de un act cu valoare obligatorie.

Referitor la cea de-a doua parte a chestiunii de drept, ridicata de instanta de trimitere, s-a aratat ca ramane fara obiect, in conditiile in care raspunsul Sa prima intrebare este unul afirmativ.

S-a mentionat ca, totusi, la nivel ipotetic, situatia pusa in discutie de instanta de trimitere nu ar trebui privita prin raportare la principiul legalitatii pedepsei, ci la dreptul la un proces echitabil, deoarece este evident faptul ca o parte care nu a avut posibilitatea de a formula aparari cu privire la o anumita situatie juridica in defavoare, ce eventual i-ar putea fi opozabila, nu a beneficiat de un proces echitabil, prin raportare la rigorile CEDO in materie.

Jurisprudenta relevanta a Curtii Europene a Drepturilor Omului

Jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, cu incidenta in cauza de fata, este reprezentata de acele hotarari care pun in discutie conceptul de lege si previzibiIitatea ei, de exemplu, Dragotoniu si Militaru-Pidhorni c. Romaniei, Del Rio Prada c. Spania s.a.

ICCJ a decis admiterea sesizarii formulate de Curtea de Apel Targu Mures — Sectia penala si pentru cauze cu minori si de familie, in Dosarul nr. 7.269/320/2011 prin care se solicita pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept in sensul daca „art. 5 alin. 1 din Codul penal trebuie interpretat ca legea penala mai favorabila este aplicabila, in cazul infractiunilor savarsite anterior datei de 1 februarie 2014, care nu au fost inca judecate definitiv si fata de care s-a implinit prescriptia raspunderii penale pana la data de 20 mai 2014 in interpretarea data prin Decizia nr. 2/2014 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, insa fata de care prescriptia raspunderii penale nu este implinita, in interpretarea data aceluiasi text legal prindecizia nr. 265/2014 a Curtii Constitutionale”.

Stabileste ca dispozitiile art. 5 alin. 1 din Codul penal trebuie interpretate, inclusiv in materia prescriptiei raspunderii penale, in sensul ca legea penala mai favorabila este aplicabila in cazul infractiunilor savarsite anterior datei de 1 februarie 2014 care nu au fost inca judecate definitiv, in conformitate cu Decizia nr. 265/2014 a Curtii Constitutionale.

Sursa: Infolegal

Distribuie acest articol!