0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

Prin Ordinul nr. 22/2012 al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor au fost aduse modificari regimului asigurarilor de raspundere civila pentru autoturisme.

 

In Monitorul Oficial nr. 840 din 13 decembrie 2012 a fost publicat Ordinul nr. 22/2012 al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor pentru modificarea si completarea Normelor privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin , puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 14/2011.

In cadrul actului normative se arata:

Asiguratorii RCA au obligatia de a intocmi evidente lunare privind asigurarea obligatorie RCA.

Concomitent cu virarea sumelor datorate, asiguratorii vor transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, pana in ultima zi lucratoare a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea, atat in scris, cat si in format electronic, raportarile elaborate.

Se considera ca un vehicul este asigurat, daca proprietarul acestuia are incheiat un contract de obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, cu valabilitate in limitele teritoriale prevazute la art. 11 pct. 7 din Legea nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale celorlalte state semnatare ale Acordului multilateral, denumit in continuare asigurarea obligatorie de raspundere civila auto sau asigurarea obligatorie RCA.

La incheierea asigurarii obligatorii RCA, asiguratorul este obligat sa emita asiguratului polita de asigurare obligatorie de raspundere civila a vehiculelor, denumita in continuare polita de asigurare RCA, impreuna cu vigneta si documentul international de asigurare.

Pentru vehiculele pentru care se solicita asigurarea in vederea inmatricularii/inregistrarii in Romania, asiguratorii RCA au obligatia sa solicite dovada inregistrarii fiscale a vehiculului respectiv pe numele noului proprietar.

Asiguratorii RCA au obligatia sa solicite toate informatiile necesare pentru evaluarea riscului, conform propriilor criterii stabilite in tariful de prima, si sa verifice corectitudinea informatiilor privind datele de identificare si tehnice ale vehiculului, precum si ale proprietarului/utilizatorului acestuia.

Limitele de despagubire stabilite de catre sunt:

  • pentru pagubele materiale produse in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor prejudiciate, limita de despagubire se stabileste, pentru accidente produse incepand cu anul 2012, la un nivel de 1.000.000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb al pietei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Nationala a Romaniei;
  • pentru vatamari corporale si decese, inclusiv pentru prejudicii fara caracter patrimonial produse in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor prejudiciate, limita de despagubire se stabileste, pentru accidente produse incepand cu anul 2012, la un nivel de 5.000.000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb al pietei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Nationala a Romaniei.“

Limitele de despagubire vor fi revizuite din 5 in 5 ani, in functie de evolutia indicelui european al preturilor de consum (IEPC) stabilit in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2.494/95 al Consiliului din 23 octombrie 1995 privind indicii armonizati ai preturilor de consum.

Pentru vehiculele care se radiaza din circulatie sau pentru care asiguratul transmite dreptul de proprietate in perioada de asigurare, prima de asigurare aferenta perioadei cuprinse intre data inceperii si data incetarii raspunderii asiguratorului RCA se calculeaza prin insumarea primelor lunare stabilite in tariful de prime al asiguratorului RCA, corespunzator numarului de luni intregi de asigurare cuprinse in perioada de valabilitate a asigurarii. Orice fractiune de luna este considerata luna intreaga.

Sursa: Infolegal

Distribuie acest articol!