0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

Instruirea salariaților în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM), ce este obligatorie pentru companii, are trei mari etape, așa cum se arată în legislația în vigoare. După instruirea introductiv-generală și instruirea la locul de muncă, etapa a treia este instruirea periodică.

Instruirea periodică este, după instruirea introductiv-generală și instruirea la locul de muncă, a treia etapă a instruirii salariaților în domeniul SSM, potrivit normelor pentru aplicarea Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.

„Instruirea periodică se face tuturor lucrătorilor (…) și are drept scop reîmprospătarea și actualizarea cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă”, este precizat în norme, făcându-se referire la următorii salariați:

  • cei angajați de firmă;
  • cei detașați sau delegați de la alte firme;
  • cei puși la dispoziție de un agent de muncă temporară.

Concret, instruirea periodică o face conducătorul locului de muncă, iar intervalul dintre două instruiri de acest fel trebuie să fie de maximum șase luni. În cazul personalului tehnico-administrativ, intervalul acesta poate fi de maximum 12 luni.

„Intervalul dintre două instruiri periodice și periodicitatea verificării instruirii vor fi stabilite prin programul de instruire-testare elaborat la nivelul întreprinderii și/sau unității (…), în funcție de condițiile locului de muncă și/sau postului de lucru”, prevăd normele Legii SSM.

Instruirea periodică trebuie făcută în baza tematicilor întocmite de angajatorul persoană fizică ce se ocupă de prevenire și protecție, de responsabilul cu SSM, de serviciul intern de SSM sau de serviciul extern de SSM. În plus, aceasta trebuie să fie însoțită de demonstrații practice.

„Verificarea instruirii periodice se face de către șeful ierarhic al celui care efectuează instruirea și prin sondaj de către angajator/lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire și protecție/serviciile externe de prevenire și protecție, care vor semna fișele de instruire ale lucrătorilor, confirmând astfel că instruirea a fost făcută corespunzător”, este subliniat în norme.

Totuși, există și cazuri în care instruirea periodică trebuie făcută în plus față de cea programată în avans. Mai precis, este vorba de situații precum lipsa unui lucrător timp de 30 de zile lucrătoare, reluarea activității după un accident de muncă sau introducerea unor noi tehnologii.

Conform Legii SSM, instruirea salariaților este obligatorie pentru firme, iar aceasta se face numai pe banii angajatorului și în timpul programului de lucru.

Sursa: Avocatnet

Distribuie acest articol!