0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

Prin Ordinul nr. 1529/2012 a fost introdus formularul 097 „Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului la incasare“.

In Monitorul oficial nr. 707 din 16 octombrie 2012 a fost publicat Ordinul nr. 1529/2012 al Ministerul Finantelor Publice si al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea modelului si continutului formularului (097) „Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare“.

Instructiuni de completare a formularului (097) „Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare“

Formularul (097) „Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare“ se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind , cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare , care au obligatia sa notifice organele fiscale cu privire la sau cu privire la incetarea aplicarii acestui sistem, in conditiile prevazute de art. 1563alin. (11) si (12) din Codul fiscal.

Formularul (097) „Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare“ se utilizeaza si in situatia prevazuta de art. II alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, respectiv pentru solicitarile de aplicare a sistemului TVA la incasare incepand cu data de 1 ianuarie 2013.

In vederea aplicarii sistemului TVA la incasare, formularul (097) „Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare“ nu se depune de:

a) persoanele impozabile care se inregistreaza in scopuri de TVA incepand cu 1 ianuarie 2013, aceste persoane fiind inregistrate, din oficiu de organele fiscale, in care aplica sistemul TVA la incasare cu data inregistrarii acestora in scopuri de TVA;

b) persoanele impozabile a caror cifra de afaceri, calculata potrivit dispozitiilor art. 1342alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, din perioada 1 octombrie 2011–30 septembrie 2012, depaseste plafonul de 2.250.000 lei;

c) persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la incasare in anul precedent si care continua aplicarea sistemului ca urmare a faptului ca cifra de afaceri nu a depasit in anul calendaristic precedent plafonul de 2.250.000 lei. Formularul (097) „Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare“ se depune la organul fiscal competent, la termenele prevazut de lege:

a) pentru intrarea in sistem;

  • pana pe 25 octombrie 2012, inclusiv – persoanele impozabile care, in perioada 1 octombrie 2011–30 septembrie 2012, inclusiv, au realizat o cifra de afaceri care nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei;
  • pana pe 25 ianuarie 2013, inclusiv – persoanele impozabile care se inregistreaza in scopuri de TVA in perioada 1 octombrie 2012–31 decembrie 2012 si a caror cifra de afaceri realizata nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei in perioada in care au fost inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal;
  • pana pe 25 ianuarie, inclusiv – persoanele impozabile care in anul precedent au realizat o cifra de afaceri care nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei si nu au aplicat sistemul TVA la incasare in anul precedent;

b) pentru iesirea din sistem – pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei fiscale in care persoana impozabila a depasit plafonul. Formularul se completeaza inscriindu-se cu majuscule, citet, corect si complet, toate datele prevazute de acesta. Formularul se intocmeste in doua exemplare, din care:

  • un exemplar, semnat si stampilat conform legii, se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunica prin posta, cu confirmare de primire;
  • un exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila.

Sursa: Infolegal

Distribuie acest articol!