0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

Ministerul Justitiei a lansat in dezbatere publica in data de 28 iulie un de Guvern privind asigurarea de spatii destinate functionarii cabinetelor de asistenta medicala pentru personalul din sistemul justitiei.

 

Potrivit notei de fundamentare, proiectul are in vedere asigurarea de spatii destinate functionarii cabinetelor de asistenta medicala pentru personalul din sistemul justitiei, si propune solutia autorizarii Ministerului Justitiei, a instantelor judecatoresti si a altor institutii din sistemul justitiei, care se afla in subordinea sau in coordonarea Ministerului Justitiei, ca, in imobilele proprietate publica a statului aflate in administrarea acestora, sa asigure, tinand seama de posibilitatile existente, spatii locative adecvate pentru functionarea cabinetelor medicale organizate ca puncte de lucru exterioare ale Centrului Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu, institutie din subordinea Ministerului Justitiei.

Stabilirea instantelor in care se asigura spatii locative pentru functionarea cabinetelor medicale se va realiza tinand seama de situatia concreta a fiecarei judecatoresti, sub controlul si coordonarea curtilor de apel, in colaborare cu compartimentul de specialitate din Ministerul Justitiei si cu reprezentanti ai Centrului Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu. Dupa identificarea spatiilor destinate functionarii cabinetelor medicale, lista acestora urmeaza a fi aprobata prin ordin al ministrului justitiei.

Ministerul a motivat elaborarea acestui proiect prin faptul ca, potrivit prevederilor art. 6 pct. VIII. 1. teza I din HG 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare, una din atributiile acestei institutii este asigurarea conditiilor necesare acordarii asistentei medicale personalului din sistemul justitiei. Premisa necesara indeplinirii acestei atributii o constituie, intre altele, desigur, asigurarea spatiilor corespunzatoare functionarii cabinetelor medicale exterioare ale Centrului Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu.

In conformitate cu prevederile art. 60 litera f) teza a II-a din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, „ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie isi pot infiinta in structura cabinete de medicina de familie, ca unitati sanitare publice”. O astfel de institutie este si Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu, organizat in subordinea Ministerului Justitiei, care functioneaza atat la nivel central, in Municipiul Bucuresti, cat si prin puncte de lucru teritoriale, organizate sub forma unor individuale exterioare ale acestei institutii, ce sunt prezentate ca facand parte din structura sa, avizata de Ministerul Sanatatii. Acest aviz insa are in vedere numai atestarea detinerii de catre cabinetele respective a unui spatiu adecvat desfasurarii activitatii, ca o cerinta pentru evaluarea si avizarea acestor cabinete de catre Ministerul Sanatatii.

Totodata, este de retinut ca, de regula, potrivit Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, sediile in care isi desfasoara activitatea instantele judecatoresti fac parte din domeniul public al statului si ca, in conformitate cu dispozitiile art. 1 alin. (5) lit. c) si art. 11 lit. m) din Legea 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, administrator general al bunurilor aflate in domeniul public al statului este Guvernul Romaniei. In aceasta calitate, Guvernul, prin hotarare, poate dispune darea in administrare a bunurilor din domeniul public al statului si in beneficiul institutiilor publice, cum sunt cele din sistemul judiciar, urmand ca titularul dreptului de administrare sa posede, sa foloseasca bunul si sa dispuna de acesta in conditiile actului prin care i-a fost dat bunul in administrare. Tot in aceasta calitate, Guvernul poate dispune revocarea, transferarea ori modificarea oricarui drept de administrarea constituit asupra bunurilor aflate in domeniul public al statului. Asa fiind, rezulta ca, pentru respectarea regimului juridic al dreptului de administrare, folosirea spatiilor in imobilele in care functioneaza instantele judecatoresti pentru functionarea cabinetelor medicale exterioare ale CMDTA urmeaza a fi aprobata prin hotarare a Guvernului.

Sursa: Ministerul Justitiei

Distribuie acest articol!