0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

Cele 48 de infractiuni care potrivit Hotararii de Guvern nr. 742/2008, informeazaContzilla.ro, se inscriu in cazierul fiscal:

1.01 Fapta contribuabilului care, cu intentie, nu reface documentele de evidenta contabila distruse, in termenul inscris in documentele de control, desi acesta putea sa o faca
1.02 Refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente, dupa ce a fost somata de 3 ori, documentele legale si bunurile din patrimoniu, in scopul impiedicarii verificarilor financiare, fiscale sau vamale
1.03 Impiedicarea, sub orice forma, a organelor competente de a intra, in conditiile prevazute de lege, in sedii, incinte ori pe terenuri, cu scopul efectuarii verificarilor financiare, fiscale sau vamale
1.04  Retinerea si nevarsarea, cu intentie, in cel mult 30 de zile de la scadenta, a sumelor reprezentand impozite sau contributii cu retinere la sursa
1.05 Punerea in circulatie, fara drept, a timbrelor, banderolelor sau formularelor tipizate, utilizate in domeniul fiscal, cu regim special
1.06 Tiparirea sau punerea in circulatie, cu stiinta, de timbre, banderole sau formulare tipizate, utilizate in domeniul fiscal, cu regim special, falsificate
1.07 Stabilirea cu rea-credinta de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor, avand ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensari datorate bugetului general consolidate
1.08 Asocierea in vederea savarsirii faptei prevazute de Art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale
1.09 Tentativa la infractiunile prevazute la pct. 1.07 si 1.08 prezentate mai sus
1.10 Ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale
1.11 Omisiunea, in tot sau in parte, a evidentierii, in actele contabile ori in alte documente legale, a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale
1.12 Evidentierea, in actele contabile sau in alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale
1.13 Alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat sau de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale
1.14 Executarea de evidente contabile duble, folosindu-se inscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscal
1.15 Sustragerea de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictiva ori declararea inexacta cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale
1.16 Substituirea, degradarea sau instrainarea de catre debitor sau de catre terte persoane a bunurilor sechestrate in conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscala si ale Codului de procedura penala, in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscal
1.17 Producerea de produse accizabile ce intra sub incidenta sistemului de antrepozitare fiscala in afara unui antrepozit fiscal autorizat de catre autoritatea fiscala competenta
1.18 Achizitionarea de alcool etilic si de distilate de la alti furnizori decat antrepozitarii autorizati pentru productie sau importatorii autorizati de astfel de produse, potrivit titlului VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
1.19 Utilizarea alcoolului brut, alcoolului etilic de sinteza si a alcoolului tehnic ca materie prima pentru fabricarea bauturilor alcoolice de orice fel
1.20 Achizitionarea de uleiuri minerale rezultate din prelucrarea titeiului sau a altor materii prime, care provin pe circuitul economic de la alti furnizori decat antrepozitarii autorizati pentru productie sau importatorii autorizati potrivit titlului VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
1.21 Livrarea de uleiuri minerale de catre antrepozitarii autorizati pentru productie fara prezentarea de catre cumparator, persoana juridica, a documentului de plata care sa ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantitatii ce urmeaza a fi facturate
1.22 Comercializarea uleiurilor minerale neaccizabile, rezultate din prelucrarea titeiului sau a altor materii prime, care au punctul de inflamabilitate sub 85°C, altfel decat direct catre utilizatorii finali care folosesc aceste produse in scop industrial
1.23 Marcarea cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcarii ori detinerea in antrepozitul fiscal a produselor marcate in acest fel
1.24 Impiedicarea sub orice forma a organului de control de a efectua verificari inopinate in antrepozitele fiscale
1.25 Livrarea reziduurilor de uleiuri minerale catre alti clienti decat antrepozitele fiscale de productie, autorizate sa le colecteze si sa le prelucreze, ori fara viza reprezentantului organului fiscal teritorial aplicata pe documentul de livrare
1.26 Achizitionarea de catre antrepozitele fiscale de productie a reziduurilor de uleiuri minerale de la alti furnizori decat unitatile care le obtin din exploatare ori fara viza reprezentantului organului fiscal teritorial aplicata pe documentul de livrare
1.27 Fapta persoanei care falsifica, sustrage sau distruge evidentele debitorului ori ascunde o parte din activul averii acestuia
1.28 Fapta persoanei care infatiseaza datorii inexistente sau prezinta in registrele debitorului, in alt act sau in situatia financiara sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind savarsite in frauda creditorilor
1.29 Fapta persoanei care instraineaza, in frauda creditorilor, in caz de insolventa a debitorului, o parte din active
1.30 Fapta persoanei care, cu rea-credinta, a facut declaratii inexacte, in baza carora s-a operat o inmatriculare ori s-a facut o mentiune in Registrul Comertului
1.31 Introducerea in sau scoaterea din tara, prin orice mijloace, a bunurilor sau marfurilor, prin alte locuri decat cele stabilite pentru control vamal
1.32 Introducerea in sau scoaterea din tara, fara drept, de arme, munitii, materiale explozibile, droguri, precursori, materiale nucleare sau alte substante radioactive, substante toxice, deseuri, reziduuri ori materiale chimice periculoase
1.33 Folosirea, la autoritatea vamala, a documentelor vamale de transport sau comerciale care se refera la alte marfuri sau bunuri ori la alte cantitati de marfuri sau bunuri decat cele prezentate in vama
1.34 Folosirea, la autoritatea vamala, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate
1.35 Faptele prevazute la art. 270-273 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, savarsite de una sau mai multe persoane inarmate ori de doua sau mai multe persoane impreuna
1.36 Tentativa la infractiunile prevazute la art. 270-274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei
1.37  Daca faptele prevazute la art. 270-274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei sunt savarsite de angajati sau reprezentanti ai unor persoane juridice care au ca obiect de activitate operatiuni de import-export ori in folosul acestor persoane juridice
1.38  Efectuarea cu stiinta de inregistrari inexacte, precum si omisiunea cu stiinta a inregistrarilor in contabilitate, avand drept consecinta denaturarea veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare, precum si a elementelor de activ si de pasiv ce se reflecta in bilant
1.39 Schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni, in scopul ascunderii sau al disimularii originii ilicite a acestor bunuri sau in scopul de a ajuta persoana care a savarsit infractiunea din care provin bunurile sa se sustraga de la urmarire, judecata sau executarea pedepsei
1.40 Ascunderea sau disimularea adevaratei naturi a provenientei, a situarii, a dispozitiei, a circulatiei sau a proprietatii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscand ca bunurile provin din savarsirea de infractiuni
1.41 Dobandirea, detinerea sau folosirea de bunuri, cunoscand ca acestea provin din savarsirea de infractiuni
1.42 Tentativa la infractiunile prevazute la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare
1.43 Desfasurarea fara licenta a oricareia dintre activitatile din domeniul jocurilor de noroc.

Sursa: Infolegal

Distribuie acest articol!