0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

Ca orice hotarare judecatoreasca, si hotararea instantei de contencios administrativ constituie , ceea ce inseamna ca, daca debitorul nu o executa de bunavoie, aceasta se aduce la indeplinire prin executare silita, care incepe odata cu sesizarea organului de executare, potrivit Noului Cod de procedura civila, in masura in care in legea speciala nu se prevede altfel [art. 622 alin. (2) ].

Astfel, potrivit art. 632 alin. (2) NCPC, „constituie titluri executorii hotararile executorii, hotararile definitive, precum si orice alte hotarari sau inscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse in executare”.

In continuare, in art. 633 pct. 2 NCPC se prevede ca sunt hotararile date in prima instanta, fara drept de apel, cum este si cazul hotararilor pronuntate de instantele de contencios administrativ, insa, asa cum am mai aratat, recursul declarat impotriva acestor hotarari este suspensiv de executare.

De asemenea, mai precizam ca, potrivit art. 634 alin. (1) pct. 2 si 5 NCPC, sunt definitive hotararile date in prima instanta, fara drept de apel, cum este si cazul hotararilor instantelor de contencios administrativ, dar numai daca nu au fost atacate cu , precum si hotararile date in , chiar daca prin acestea s-a solutionat fondul pricinii.

In concluzie, potrivit acestor dispozitii legale, sunt titluri executorii acele hotarari ale instantei de fond care nu au fost atacate cu recurs ori recursul a fost respins, precum si hotararile instantei de recurs prin care a fost solutionat fondul cauzei de contencios administrativ.

Sursa: Infolegal

Distribuie acest articol!