0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

In Monitorul Oficial nr. 139 din 15 martie 2013 a fost publicata OUG nr. 13/2013 privind serviciile postale.

In cadrul actului normativ se arata:

Dispozitii generale

Prezenta ordonanta de urgenta are ca scop:

 • stabilirea conditiilor de furnizare a serviciilor postale si asigurarea accesului la serviciul universal, in vederea stimularii unui cadru concurential si promovarii intereselor utilizatorilor;
 • reglementarea mecanismelor de finantare a serviciului universal in conditii care sa garanteze furnizarea permanenta a acestui serviciu;
 • stabilirea principiilor de tarifare, cu respectarea transparentei, pentru serviciile din sfera serviciului universal;
 • stabilirea unor cerinte minime de calitate pentru furnizarea serviciului universal si instituirea unui sistem care sa asigure respectarea acestora.

In intelesul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:

 • servicii postale – serviciile ce constau in colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor postale;
 • furnizor de servicii postale – orice persoana fizica autorizata, intreprindere individuala, intreprindere familiala sau orice persoana juridica a carei activitate consta, in tot ori in parte, in furnizarea unuia sau a mai multor servicii postale;
 • – sistemul de organizare si resursele de orice fel utilizate de furnizorii de servicii postale, in principal, pentru:

– colectarea trimiterilor postale;

– transportul si manipularea trimiterilor postale de la punctele de acces pana la centrele de distribuire;

– distribuirea trimiterilor postale la adresele indicate;

 • – reteaua postala utilizata de furnizorul de serviciu universal, desemnat de autoritatea de reglementare;
 • puncte de acces – instalatiile fizice, inclusiv cutiile postale, puse la dispozitia publicului, prin intermediul carora trimiterile postale pot fi introduse in reteaua postala;
 • puncte de contact – ansamblul instalatiilor fizice prin intermediul carora trimiterile postale pot fi livrate destinatarilor;
 • colectare – operatiunea de preluare a trimiterilor postale realizata fie prin intermediul punctelor de acces, fie de la o adresa indicata de expeditor;
 • livrare – operatiunea de predare de catre furnizorul de servicii postale a trimiterilor postale;
 • distribuire – procesul care incepe cu sortarea trimiterilor postale si se incheie cu livrarea acestora la destinatari;
 • data depunerii trimiterii postale – data la care trimiterea postala a fost colectata. Dispozitiile art. 183 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, raman aplicabile;
 • – comunicare in forma scrisa pe orice fel de suport fizic, care urmeaza sa fie transportata si livrata la adresa indicata de expeditor chiar pe trimiterea in sine sau pe ambalajul acesteia. Cartile, cataloagele, ziarele, periodicele nu sunt considerate trimiteri de corespondenta;
 • – trimitere postala care face obiectul unui serviciu ce are drept particularitate eliberarea de catre furnizor expeditorului a unui document care atesta data depunerii, precum si, de regula, plata tarifului;
 • trimitere postala – bun adresat, aflat in forma finala in care urmeaza sa fie transportat si livrat la adresa indicata de expeditor. Pe langa trimiterile de corespondenta, in aceasta categorie sunt incluse, de exemplu, cartile, cataloagele, ziarele, periodicele, coletele postale care contin bunuri cu sau fara valoare comerciala si mandatele postale pe suport hartie;
 • trimitere postala internationala – trimitere postala expediata de pe teritoriul Romaniei catre o adresa care nu se afla pe acest teritoriu sau expediata din afara teritoriului Romaniei catre o adresa aflata pe teritoriul acesteia si trimiterea postala expediata din afara teritoriului Romaniei catre o adresa care nu se afla pe acest teritoriu, dar aflata in tranzit pe teritoriul Romaniei;
 • trimitere postala intracomunitara – trimiterea postala internationala expediata de pe teritoriul Romaniei catre o adresa de pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau expediata de la o adresa de pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene catre o adresa de pe teritoriul Romaniei si trimiterea postala expediata de pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene catre o adresa de pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene, dar aflata in tranzit pe teritoriul Romaniei;

Prevederile prezentei ordonante de urgenta nu sunt aplicabile urmatoarelor servicii:

 • transportul si livrarea trimiterilor proprii personal de catre expeditorul acestora;
 • transportul si livrarea trimiterilor proprii ale expeditorului prin intermediul unui sediu secundar al acestuia, in cazul in care trimiterile in cauza se refera la activitatea expeditorului si urmaresc in mod nemijlocit satisfacerea unui interes al acestuia, legat de activitatea in cauza;
 • transportul si livrarea trimiterilor efectuate cu titlu gratuit si in mod nemijlocit de catre o persoana imputernicita de expeditor in acest scop;
 • colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor postale in cadrul unui serviciu organizat pentru uzul exclusiv al autoritatilor publice, in temeiul unor dispozitii legale speciale;
 • transportul si livrarea cu titlu gratuit a inscrisurilor care insotesc bunurile transportate si livrate impreuna cu acestea;
 • transportul si livrarea trimiterilor neadresate.

Secretul trimiterilor postale este inviolabil.

Retinerea, deschiderea sau divulgarea continutului trimiterilor postale este permisa numai in conditiile si cu procedura prevazute de lege.

Regimul de autorizare generala a furnizorilor de servicii postale

Furnizarea serviciilor postale se realizeaza in conditiile regimului de autorizare generala prevazut de prezentul capitol.

Regimul de autorizare generala este regimul juridic adoptat de autoritatea de reglementare, care stabileste drepturile si obligatiile furnizorilor de servicii postale, permitand furnizarea de servicii postale fara obtinerea unei decizii explicite din partea autoritatii de reglementare, prin notificarea intentiei de a presta activitati de furnizare a serviciilor postale.

Regimul de autorizare generala stabileste obligatii privind furnizarea serviciilor postale, in scopul si in masura necesare pentru garantarea respectarii cerintelor esentiale.

Regimul de autorizare generala poate stabili obligatii specifice privind furnizarea serviciilor incluse in sfera serviciului universal, in scopul si in masura necesare pentru asigurarea dreptului de acces la serviciul universal.

Obligatiile prevazute anterior pot privi, printre altele:

 • furnizarea unor servicii din sfera serviciului universal;
 • calitatea, disponibilitatea si modul de prestare a serviciilor furnizate;
 • eventualele contributii datorate de furnizorul de servicii postale in temeiul unui mecanism de compensare a costurilor implicate de furnizarea serviciilor postale din sfera serviciului universal, in cazul in care furnizarea serviciului universal atrage un cost net, care poate reprezenta o sarcina injusta pentru furnizorii de serviciu universal;
 • obligatia de a asigura securitatea retelei si a trimiterilor postale.

Furnizarea serviciilor postale avand ca obiect trimiteri postale internationale se realizeaza cu respectarea obligatiilor prevazute de legislatia vamala in vigoare.

Sursa: Infolegal

Distribuie acest articol!