0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

In Monitorul Oficial nr. 630 din 10 octombrie 2013 a fost publicata pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui pentru motorina utilizata in .

 

In cadrul actului normativ se arata:

Se aproba acordarea ajutorului de stat care consta in subventionarea ratei accizei pentru motorina utilizata in agricultura, potrivit Deciziei Comisiei Europene SA 36336, C(2013) 3187 din data de 5 iunie 2013.

Se aproba normele metodologice privind acordarea unui ajutor de stat in agricultura, in sectorul productiei primare de produse agricole, care consta in subventionarea ratei accizei pentru motorina utilizata in agricultura.

Perioada de aplicare a prezentei scheme de ajutor de stat pentru motorina utilizata in agricultura este de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, pana la data de 30 septembrie 2014.

Rata accizei reduse pentru motorina utilizata la efectuarea lucrarilor mecanizate in agricultura in sectoarele vegetal, zootehnic si imbunatatiri funciare este prevazuta la art. 8 alin. (2) lit. a) si b) si tabelul B al anexei nr. 1 din Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice si a electricitatii.

Diferenta dintre rata accizei standard de la titlul VII – Accize si alte taxe speciale din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si rata accizei reduse conform alin. (2) se acorda ca ajutor de stat sub forma de rambursare, a carui valoare se determina in lei, pe baza cursului de schimb valutar euro-leu utilizat anual la calculul accizelor, potrivit legii.

Ajutorul de stat sub forma de rambursare se acorda in limita cantitatilor maxime anuale, defalcate pentru sectoarele vegetal, zootehnic si imbunatatiri funciare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

In cazul in care cantitatile de motorina pentru care se solicita plati in cadrul schemei de ajutor de stat depasesc cantitatile prevazute in anexa, cuantumul platilor se reduce proportional pentru toate sectoarele prevazute in anexa.

Prevederile prezentei hotarari nu se aplica intreprinderilor care se afla in una dintre urmatoarele situatii:

  • sunt considerate intreprinderi aflate in dificultate financiara, definite in sensul Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate, publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004, respectiv intreprinderi ce constituie subiectul procedurilor de faliment, reorganizare judiciara sau lichidare;
  • sunt intreprinderi impotriva carora a fost emisa o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, daca aceasta decizie de recuperare nu a fost deja executata, conform prevederilor legale in vigoare, precum si ale art. 13–17 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010 privind masuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli, incepand cu anul 2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 74/2010, cu completarile ulterioare.

Sursa: Infolegal

Distribuie acest articol!