0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

Ca element de noutate in aceasta materie, art. 210 alin. (1) teza a II-a NCPC prevede, cu titlu de recomandare, ca lista de sedinta va cuprinde si intervalele orare orientative fixate pentru strigarea cauzelor, tinand cont de orele fixate si prevazute in citatii.

Articolul 211 prevede, la alin. (4), printre atributiile presedintelui de complet, posibilitatea de a limita in timp interventia fiecarei parti. Aceasta dispozitie are corespondent in art. 128 alin. (3) CPC 1865, prevazand, in plus, ca, inainte de a da cuvantul partii, presedintele trebuie sa ii puna in vedere timpul pe care il va avea la dispozitie.

Se mai impune precizarea ca dispozitia in cauza vizeaza o mai buna organizare si desfasurare a sedintelor de judecata, in scopul respectarii intervalelor orare dinainte stabilite pentru fiecare cauza.

Referitor la acest aspect, s-a ridicat problema indicarii in lista de sedinta a orei la care este programat un anumit . S-a apreciat ca ora poate fi indicata in lista de sedinta, in conditiile in care dispozitiile 152 alin. (1) lit d) NCPC impun indicarea orei in iar lista de sedinta se redacteaza ulterior intocmirii citatii

In contextul unor dezbateri mai ample privitoare la planificarea pe intervale orare a sedintelor, spatii disponibile etc., s-a ridicat problema sanctiunii care intervine in ipoteza in care judecata trebuia sa se desfasoare in si ea s-a desfasurat in sedinta publica.

S-a aratat ca, in acest caz, nu este de dorit aplicarea sanctiunii nulitatii (sens in care a existat o solutie in practica, in care s-a admis recursul pentru acest motiv si s-a casat hotararea).

Regula in materie o reprezinta publicitatea iar desfasurarea sedintei in camera de consiliu este reglementata in avantajul partilor, singurele in masura sa formuleze obiectiuni daca judecata s-a desfasurat in sedinta publica.

Pe de alta parte, textele trebuie interpretate in spiritul lor iar aplicarea sanctiunii este conditionata de existenta unei vatamari. Desigur, solutia nu este valabila in situatia inversa, in care, desi pricina trebuia judecata in sedinta publica, aceasta s-a judecat in camera de consiliu.

Dispozitiile referitoare la se mentin neschimbate, fiind preluate in noua reglementare la art. 216 NCPC.

Potrivit acestui text, amanarea judecatii in baza intelegerii partilor se poate face o singura data in cursul procesului. Se mentine aceeasi sanctiune pentru cazul in care, dupa suspendare, partile nu staruiesc in judecata, si anume suspendarea cauzei si repunerea ei pe rol doar dupa achitarea taxelor de timbru, conform legii.

Trebuie precizat ca limitarea prevazuta la art. 216 nu se aplica si situatiei in care partea interesata cere amanarea judecatii pentru lipsa de aparare (art. 217 NCPC), aceasta putand fi dispusa ori de cate ori sunt intrunite conditiile cerute de lege – lipsa de aparare sa fie temeinic motivata si neimputabila partii sau reprezentantului acesteia.

Nu in ultimul rand, o interventie binevenita a legiuitorului se regaseste in textul art. 230 NCPC, care, in teza a II-a face referire la notiunea de incheiere interlocutorie, asa cum este admisa si astazi in practica – „Sunt incheieri interlocutorii acelea prin care, fara a se hotari in totul asupra procesului, se solutioneaza exceptii procesuale, incidente procedurale ori alte chestiuni litigioase”.

Sursa: INM

Distribuie acest articol!