0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

Incepand cu data de 14.03.2013, pentru achizitiile de bunuri si servicii pe baza de bonuri fiscale emise in conformitate cu prevederile privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, deducerea poate fi justificata cu care indeplinesc conditiile unei facturi simplificate, cu conditia ca furnizorul/prestatorul sa mentioneze pe bonul fiscal cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului.

 

Facturile simplificate sunt acele facturi care se emit in conditiile art. 155 alin. (11) si (12) din atunci cand valoarea facturilor, inclusiv TVA, nu este mai mare de 100 euro si in cazul documentelor sau mesajelor tratate drept factura.

Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

  • data emiterii;
  • identificarea persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile;
  • identificarea tipului de bunuri sau servicii furnizate;
  • suma taxei colectate sau informatiile necesare pentru calcularea acesteia;
  • in cazul documentelor sau mesajelor tratate drept factura, o referire specifica si clara la factura initiala si la detaliile specifice care se modifica.

Important! Deducerea taxei pe valoarea adaugata de pe bonurile fiscale emise pentru achizitia de combustibili se supune de asemenea prevederilor pct. 46 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 84/2013 pentru modificarea si completarea normelor de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

Baza legala: Hotararea Guvernului nr. 84/2013 pentru modificarea si completarea normelor de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, pct. 46 alin. (3) din normele aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004.

Sursa: DGFP Valcea

Distribuie acest articol!