0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

Prin a fost aprobat continutul formularului 300 necesar a fi completat in cazul depunerii declaratiei privind decontul de , precum si instructiunile de completare ale acestuia.

 

In Monitorul Oficial nr. 791 din 26 noiembrie 2012 a fost publicat Ordinul nr. 1790/2012 al ministreului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata“.

In cadrul actului normativ se arata:

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care efectueaza in perioada de raportare numai operatiuni in interiorul tarii pot opta pentru completarea formularului de decont simplificat, prin bifarea casutei corespunzatoare din programul de asistenta pus la dispozitie pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Formularul (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata“ se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din privind , cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare .

Persoanele impozabile care conduc evidenta contabila, potrivit legii, pentru operatiunile realizate pe baza de contract de asociere in participatiune declara inclusiv datele si informatiile privind taxa pe valoarea adaugata rezultate din astfel de operatiuni.

Formularul (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata“ se depune la organul fiscal competent, la urmatoarele termene:

a) lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscala este luna calendaristica, potrivit prevederilor art. 1561din Codul fiscal; b) trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul urmator celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic, potrivit prevederilor art. 1561din Codul fiscal; c) semestrial, pana la data de 25 inclusiv a primei luni din semestrul urmator celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioada fiscala semestrul calendaristic, potrivit prevederilor art. 1561alin. (7) din Codul fiscal si ale pct. 80 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI „Taxa pe valoarea adaugata“ din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare Norme metodologice; d) anual, pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile prevazute la pct. 80 alin. (4) din Normele metodologice si de persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioada fiscala anul calendaristic, potrivit prevederilor art. 1561alin. (7) din Codul fiscal si ale pct. 80 alin. (2) din Normele metodologice; e) pana la data de 25 a celei de-a treia luni a trimestrului calendaristic, pentru primele doua luni ale aceluiasi trimestru calendaristic, de persoanele impozabile care utilizeaza trimestrul ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare intervine in a doua luna a respectivului trimestru. Decontul se va depune pentru luna a doua a trimestrului, dar va cuprinde si operatiunile realizate in prima luna a acestuia. In situatia in care exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare intervine in prima sau in a treia luna a trimestrului calendaristic, sunt aplicabile in mod corespunzator dispozitiile lit. a).

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal depun formularul (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata“ in format PDF, cu fisier XML atasat, la organul fiscal competent, pe suport CD, insotit de formatul hartie, semnat si stampilat, sau prin mijloace electronice de transmitere la distanta, potrivit legii.

Formularele se completeaza cu ajutorul programelor de asistenta existente pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, sectiunea „Asistenta contribuabili“ sau sectiunea „Declaratii electronice“.

ATENTIE! Nu se inscriu in decont:

  • taxa pe valoarea adaugata din facturile de executare silita, de catre persoanele abilitate prin lege sa efectueze vanzarea bunurilor supuse executarii silite;
  • taxa pe valoarea adaugata pentru care se afla in derulare o inlesnire la plata.

Completarea formularului se face astfel:

Perioada de raportare

„Perioada de raportare“ poate fi luna calendaristica, trimestrul calendaristic, semestrul calendaristic sau anul calendaristic, in conditiile art. 156 indice 1 din Codul fiscal si ale pct. 80 alin. (2) si (4) din Normele metodologice.

Sursa: Infolegal

Distribuie acest articol!