0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

Potrivit art. 22 alin. (1) din Legea 26/1990, privind Registrul Comertului comerciantul are obligatia sa solicite inregistrarea in Registrul Comertului a mentiunilor prevazute la art. 21, in cel mult 15 zile de la data actelor si faptelor supuse obligatiei de inregistrare, informeaza fiscalitatea.ro.

 

In baza acestor prevederi se apreciaza ca infiintarea punctului de lucru se va inregistra in Registrul Comertului inainte de inceperea activitatii, in cel mult 15 zile de la data Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor/Actionarilor. Societatea trebuie sa-si completeze obiectul de activitate conform noii activitati pe care o va desfasura, daca este cazul.

Articolul 74

Art.74 din Codul de procedura fiscala prevede: “Contribuabilii au obligatia de a declara organului fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in termen de 30 de zile, infiintarea de sedii secundare. Contribuabilii cu domiciliul fiscal in Romania au obligatia de a declara in termen de 30 de zile infiintarea de filiale si sedii secundare in strainatate. In sensul prezentului articol, prin se intelege un loc prin care se desfasoara integral sau partial activitatea contribuabilului, cum ar fi: birou, magazin, atelier, depozit si altele asemenea. Prin se intelege si un santier de constructii, un proiect de constructie, ansamblu sau montaj ori activitati de supervizare legate de acestea, numai daca santierul, proiectul sau activitatile dureaza mai mult de 6 luni.”

Articolul 34

Art. 34 din Codul de procedura fiscala stabileste ca, “in cazul sediilor secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, competenta teritoriala pentru administrarea impozitului pe venitul din salarii datorat de acestea revine organului fiscal competent pentru administrarea obligatiilor datorate de contribuabilul care le-a infiintat”.

Competenta pentru inregistrarea fiscala a sediilor secundare ca platitoare de salarii si venituri asimilate salariilor, potrivit legii, revine organului fiscal in a carui raza teritoriala se afla situate acestea. Daca societatea nu are obligatii de plata la sediul secundar aceasta are obligatia declararii sediului in termen de 30 de zile de la infiintare, conform art. 74 din Codul de procedura fiscala, prin completarea datelor corespunzatoare din “Declaratia privind sediile secundare” (OMFP 1329/2004). Formularul poate fi descarcat gratuit de pe site-ul ANAF (www.anaf.ro), sectiunea Asistenta contribuabili/Formulare si programe utile/Toate formularele cu explicatii. Declaratia se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al societatii.

Sursa: Infolegal

Distribuie acest articol!