0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

Pe lângă dividende, Codul Fiscal în vigoare precizează mai multe modalități prin care se pot folosi banii din societățile comerciale.

În accepțiunea legală, dividendele sunt distribuiri în bani sau în natură, efectuate de o persoană juridică unui participant, drept consecinţă a deţinerii unor titluri de participare la acea persoană juridică. Începând cu luna iulie a acestui an, retragerea de bani din companii a devenit, cel puțin teoretic, mai facilă, odată cu noile reguli care permit împărțirea trimestrială a dividendelor, și nu doar anuală. Primul trimestru în care se pot da dividende interimare este cel de-al treilea al anului curent. Practic, firmele pot împărți dividende din profitul aferent trimestrelor I-III ale anului 2018. Pentru a putea repartiza profitul, companiile sunt obligate să întocmească și bilanțuri intermediare.

Altă modalitate legală de a dispune de fondurile societății este cea prin care banii se folosesc pentru efectuarea unor activități de protocol. Potrivit Codului Fiscal, contribuabilii, societăți plătitoare de impozit pe profit (la microîntreprinderi neexistând o astfel de limitare) pot să deducă astfel de cheltuieli în limita unei cote de 2% aplicată asupra bazei de calcul formată din profitul contabil, la care se adaugă impozitul pe profit și cheltuiala de protocol.

Resursele bănești ale societății pot fi, de asemenea, folosite pentru plata funcționării, întreținerii și reparării locuințelor de serviciu, deductibile în limita corespunzătoare suprafețelor construite prevăzute de Legea locuinței nr. 114/1996. Aceste limite se majorează din punct de vedere fiscal cu 10%.
De asemenea, se pot justifica ca ieșiri de numerar și cele folosite pentru  funcționarea, întreținerea și repararea sediului social al unei societăți situat în locuința proprietate a unei persoane fizice.

Contribuabilii care au în proprietate sau în folosință autoturisme pot justifica jumătate din cheltuielile aferente acestora, chiar dacă nu le utilizează exclusiv în scopul activității economice desfășurate. Prin cheltuieli aferente se înțeleg fără a se limita: combustibilii, impozitele locale, asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto sau cea facultativă (casco), inspecțiile tehnice periodice, rovinieta, cheltuielile cu întreținerea și reparațiile.

Din societate se mai pot obține bani pentru plata indemnizațiilor și orice alte sume de aceeași natură (mai cunoscute sub denumirea de diurne), primite pe perioada deplasării, în altă localitate, în țară și în străinătate, în interesul desfășurării activității, până la maxim 2,5 față de nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul autorităților și instituțiilor publice. Vă reamintim că diurna pe care o pot acorda angajatorii privați, fără a datora taxe la stat, se va majora începând cu luna ianuarie a anului 2019, de la 42,5 lei pe zi, cât este acum, la 50 lei pe zi.

Mulți antreprenori își folosesc anumite bunuri personale în interesul afacerii, acestea putând fi vândute societății si astfel să se obțină venituri care, în conformitate cu Codul Fiscal, sunt neimpozabile. În această categorie pot intra calculatoare, telefoane, mobilier, autovehicule etc.

O altă formă de folosire a banilor este prin efectuarea de către societățile care plătesc impozit pe profit a sponsorizărilor, conform Legii nr. 32/1994. Pot fi efectuate sponsorizări în domeniile: cultural, artistic, educativ, de învăţământ, ştiinţific – cercetare fundamentală şi aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecţiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenţă şi servicii sociale, de protecţia mediului, social şi comunitar, de reprezentare a asociaţiilor profesionale, precum şi de întreţinere, restaurare, conservare şi punere în valoare a monumentelor istorice. Aceste sponsorizări sunt limitate fiscal la nivelul valorii minime dintre 0,5% din cifra de afaceri și 20% din impozitul pe profit datorat.

De cealaltă parte, societățile care sunt plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor pot efectua astfel de sponsorizări doar pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat. Limita în acest caz este de 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat.

Legislația fiscală mai prevede, de asemenea, că administratorilor li se pot deconta cheltuielile efectuate pentru perfecționarea și pregătirea profesională.

În plus Codul Fiscal include în categoria veniturilor neimpozabile și contribuția la un fond de pensii facultative, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană. Tot neimpozabile sunt și primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, în limita a 400 euro anual.

Sursa: Avocatnet

Distribuie acest articol!