0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

In materia cererii de chemare in judecata a altor persoane, legiuitorul a prevazut doua situatii punctuale in care, dat fiind faptul ca paratul intelege sa recunoasca pretentiile deduse judecatii, litigiul continua numai intre reclamant si tert, paratul fiind scos din proces.

Articolul 71 cu denumirea marginala „scoaterea paratului din proces” era anterior reglementat de dispozitiile art. 59 C.proc.civ.

Prima situatie de scoatere din proces a paratului este aceea in care obiectul initial al cererii de chemare in judecata este o datorie baneasca. Daca paratul declara ca vrea sa execute fata de cel care va fi declarat in cadrul procesului drept titular al dreptului initial dedus judecatii, va fi scos din proces daca intelege sa consemneze la dispozitia instantei suma datorata.

NCPC aduce o modificare, in sensul ca mai adauga o situatie in care paratul va fi scos din proces, judecata continuand in acest caz intre reclamant si cel chemat in judecata. Ipoteza avuta in vedere este cea in care obiectul initial al litigiului consta in predarea unui bun ori a folosintei acestuia.

Daca paratul declara ca va preda bunul, instanta va dispune infiintarea sechestrului judiciar asupra bunului conform art. 971-976 NCPC (care reprezinta dreptul comun in materia sechestrului judiciar).

Solutiile legislative care rezulta din dispozitiile acestui articol referitoare la scoaterea din cauza prezinta o utilitate deosebita, intrucat paratul de buna-credinta nu va mai participa in continuare la solutionarea procesului civil, realizandu-se in acest mod o solutionare operativa a procesului civil.

Consecinta imediata a scoaterii paratului din proces va fi aceea ca obiectul pricinii se va modifica: identificarea persoanei care va beneficia de „recunoasterea” paratului. Subsecvent scoaterii paratului din proces, instanta va dispune si modificarea citativului (desigur, pentru viitor).

Ratiunea pentru care paratul este scos din proces este aceea ca acesta a recunoscut pretentiile, astfel ca nu si-ar mai justifica prezenta in cadrul activitatii judiciare.

Fata de recunoasterea paratului, dar si fata de considerentele de simplificare a procedurii judiciare, este lesne de inteles care a fost motivul pentru care redactorii NCPC au inteles sa mentioneze expres opozabilitatea hotararii si fata de parat (spre deosebire de vechea reglementare care nu specifica expres).

In viziunea NCPC, scoaterea din proces este numai formala, pentru ca in dispozitiv se va indica persoana obligata.

Sursa: Infolegal

Distribuie acest articol!