0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta de catre angajator, din prima zi pana in a 5-a zi, sau din din bugetul Fondului national unic de de sanatate, incepand cu ziua urmatoare celor suportate de angajator si pana la data incetarii incapacitatii temporare de munca a asiguratului sau a pensionarii acestuia.

Indemnizatiile aferente concediilor medicale

Astfel, pentru concediul medical ce se acorda in continuarea celui initial, calculul se face la fel ca si in cazul in care ar fi existat doar un singur certificat de concediu medical. Cele doua certificate se analizeaza cumulat, primele 5 zile calendaristice fiind suportate de catre angajator din fondul de salarii, iar urmatoarele din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.

Indemnizatiile aferente concediilor medicale  se calculeaza dupa urmatoarele reguli: se constituie baza de calcul din ultimele 6 luni inaintea lunii de acordare a concediului medical.

Trebuie sa stabiliti pe de o parte numarul de zile lucrate pentru care s-a calculat CCIASS, dar si numarul zilelor lucratoare de concediu medical, precum si sa totalizati numarul zilelor identificate in cele 6 luni luate in calcul.

Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale

Baza lunara de calcul al contributiei la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale o reprezinta castigul brut realizat din activitati dependente, in tara si in strainatate, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte.

De asemenea, indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca intra in baza de calcul al contributiei la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale intrucat este prevazuta in mod expres la art. 55 alin. (1) din Codul fiscal si nu face parte dintre veniturile excluse prevazute la art. 296 indice 15 din Codul fiscal. In concluzie, in baza de calcul  la care se aplica cota de 5,5% contributie individuala de sanatate si cota de 5,2% contributie de sanatate datorata de angajator intra venitul aferent zilelor lucrate de catre salariat si indemnizatia pentru suportata din fondul de salarii.

Sursa: Infolegal

Distribuie acest articol!