0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

Legislatia muncii prevede ca salariatii au posibilitatea de a lucra de acasa,  caz in care vor beneficia de toate drepturile aplicabile prin lege. Acest  tip de munca, la domiciliu, va fi efectuata in baza unui contract de munca la  domiciliu, ce va contine unele elemente in plus fata de un contract normal de  munca.

Munca la domiciliu este reglementata de Codul Muncii, document ce prevede  ca salariatii pot indeplini si de acasa atributiile specifice functiei  pe care o detin. In acest caz, vor fi considerati salariati cu  munca la domiciliu, avand posibilitatea de a-si stabili singuri programul de  lucru.

Potrivit legislatiei muncii, salariatul cu munca la domiciliu se bucura de  toate drepturile recunoscute prin lege si prin contractele colective de munca  aplicabile salariatilor al caror loc de munca este la sediul angajatorului.

“Toate drepturile si obligatiile recunoscute prin lege si prin contractele  colective de munca aplicabile salariatilor al caror loc de munca se afla la  sediul angajatorului sunt valabile si pentru salariatul cu munca la domiciliu,  cu exceptia programului de lucru”, se arata si intr-un ghid publicat de  Inspectia Muncii pe site-ul propriu.

Desi exista o libertate in alegerea programului de lucru, Codul muncii  stabileste clar ca angajatorul are dreptul de a verifica activitatea salariatilor care lucreaza de acasa. Pe de alta parte, insa, controlul  angajatorului poate fi efectuat doar in baza unui program stabilit in prealabil  cu salariatul si stipulat in contractul de munca la domiciliu.

Ce elemente obligatorii va contine contractul de munca la domiciliu?

Dupa cum se mentioneaza in Codul muncii, contractul individual de munca la  domiciliu se incheie numai in forma scrisa. Aceasta este o conditie de  validitate a contractului, in lipsa sa considerandu-se ca este vorba de un  contract normal, in care munca se presteaza la sediul angajatorului, explica  Inspectia Muncii in ghidul citat.

Contractul de munca la domiciliul va contine aceleasi elemente ca ale unui  contract de munca obisnuit, adica:

 • identitatea partilor;
 • locul de munca sau, in lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea ca  salariatul sa munceasca in diverse locuri;
 • sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului;
 • functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din  Romania sau altor acte normative, precum si fisa postului, cu specificarea  atributiilor postului;
 • criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului  aplicabile la nivelul angajatorului;
 • riscurile specifice postului;
 • data de la care contractul urmeaza sa isi produca efectele;
 • in cazul unui contract de munca pe durata determinata sau al unui contract  de munca temporara, durata acestora;
 • durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul;
 • conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractante si  durata acestuia;
 • salariul de baza, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale,  precum si periodicitatea platii salariului la care salariatul are dreptul;
 • durata normala a muncii, exprimata in ore/zi si ore/saptamana;
 • indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de  munca ale salariatului;
 • durata perioadei de proba.

Totusi, potrivit Codului muncii, contractul de munca la domiciliu va  contine, in plus fata de informatiile de mai sus, si urmatoarele  elemente:

 • precizarea expresa ca salariatul lucreaza la domiciliu;
 • programul in cadrul caruia angajatorul este in drept sa controleze activitatea salariatului sau si modalitatea concreta de realizare a  controlului;
 • obligatia angajatorului de a asigura transportul la si de la domiciliul  salariatului, dupa caz, al materiilor prime si materialelor pe care le  utilizeaza in activitate, precum si al produselor finite pe care le  realizeaza.

Contractul cu munca la domiciliu poate fi incheiat pe durata nedeterminata  sau determinata, cu program normal sau partial de lucru.

Cine plateste cheltuielile efectuate  de salariat la domiciliul personal?

Potrivit Inspectiei Muncii, Codul muncii nu prevede suportarea de catre  angajator a contravalorii materiilor prime si a materialelor sau a cheltuielilor  pe care le face salariatul in procesul muncii (electricitate, incalzire, apa  etc).

Prin urmare, daca aceste cheltuieli ar fi suportate de catre salariat, s-ar  ajunge la micsorarea veniturilor sale.

Totusi, partile contractului cu munca la domiciliu pot alege una din  urmatoarele  modalitati:

 • materiile prime si materialele sa fie procurate de angajator;
 • materiile prime si materialele sa fie procurate de salariat pe  cheltuiala angajatorului;
 • materiile prime si materialele sa fie procurate de salariat pe  cheltuiala lui, insa cu asigurarea unui salariu corespunzator, pentru a-i  permite aceste cheltuieli. Totodata, aceasta solutie poate fi aplicata si in  cazul celorlalte cheltuieli de productie (energia electrica, apa, canalizarea  etc).

“In cazul acestui gen de contract, este necesar ca intre angajator si  salariat sa se intocmeasca o evidenta speciala legata de materiile prime si  materialele care se predau salariatului si de produsele preluate de la acesta”,  mai atentioneaza Inspectia Muncii.

Sursa: Avocatnet

Distribuie acest articol!