0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

O conditie a atragerii raspunderii avocatului pentru o constituie preexistenta unei raport juridic intre acesta si clientul. In caz contrar, nu suntem pe taramul raspunderii specifice pentru , ci a raspunderii civile delictuale de drept comun.

 

Dreptul avocatului de a asista, a reprezenta ori a exercita orice alte activitati specifice profesiei se naste din contractul de asistenta juridica, incheiat in forma scrisa intre avocat si client ori mandatarul acestuia.

Contractul de asistenta juridica este incheiat in forma scrisa, ceruta ad probationem. Acesta trebuie sa indeplineasca toate conditiile cerute de lege pentru incheierea valabila a unei conventii si dobandeste data certa prin inregistrarea sa in registrul oficial de evidenta al avocatului, indiferent de modalitatea in care a fost incheiat.

Contractul de asistenta juridica poate fi incheiat si prin orice mijloc de comunicare la distanta. In acest caz, data incheierii contractului este data la care a intervenit acordul de vointa intre avocat si client.

Se prezuma ca avocatul a luat cunostinta de incheierea contractului la una dintre urmatoarele date:

  • data la care contractul a sosit prin fax sau e-mail (semnatura electronica) la sediul profesional al avocatului; daca transmisiunea prin fax are loc dupa ora 19:00, se prezuma ca avocatul a luat cunostinta in ziua lucratoare urmatoare zilei transmisiunii;
  • data primirii contractului semnat prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Contractul de asistenta juridica poate lua forma unei scrisori de angajament care sa indice raporturile juridice dintre avocat si destinatarul scrisorii, inclusiv serviciile avocatiale si onorariul, semnata de avocat si transmisa clientului. In cazul in care clientul semneaza scrisoarea sub orice mentiune expresa de acceptare a continutului scrisorii, aceasta dobandeste valoarea unui .

Contractul de asistenta juridica se considera a fi fost incheiat in mod tacit daca clientul a achitat onorariul mentionat in cuprinsul acestuia, achitarea acestui onorariu semnificand acceptarea contractului de catre client, caz in care data incheierii contractului este considerata a fi data mentionata in cuprinsul contractului. Contractul de asistenta juridica poate fi incheiat, in mod exceptional, si in forma verbala. Contractul in forma scrisa va fi incheiat in cel mai scurt timp posibil.

In cazul in care avocatul si clientul convin, o terta persoana poate fi beneficiarul serviciilor avocatiale stabilite prin contract, daca tertul accepta, chiar si tacit, incheierea contractului in astfel de conditii. Contractul de asistenta juridica se incheie in atatea exemplare cate parti sunt. Orice exemplar care poarta in original semnaturile partilor va fi considerat exemplar original.

Avocatul va tine o evidenta stricta a contractelor incheiate intr-un registru special si va pastra in arhiva sa un exemplar al fiecarui contract si un duplicat sau o copie a oricarei imputerniciri de reprezentare primite in executarea contractelor.

Contractul de asistenta juridica trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu urmatoarele elemente:

  • datele de identificare ale formei de exercitare a profesiei, denumirea, sediul profesional si reprezentantul acesteia;
  • datele de identificare ale clientului: se indica persoana reprezentantului legal, precum si mandatarul clientului, daca este cazul;
  • obiectul contractului, care poate fi limitat sau cu caracter general, dand dreptul avocatului la acte de administrare si conservare a patrimoniului clientului;
  • onorariul;
  • atestarea identitatii clientului sau a reprezentantului acestuia;
  • modul de solutionare a litigiilor intre avocat si client;
  • semnaturile partilor.

Sursa: Infolegal

Distribuie acest articol!