Go to Top

Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale a fost modificat

Guvernul a adoptat o Hotarare prin care se reglementeaza modul in care se contracteaza si se deconteaza serviciile medicale acordate in cadrul centrelor de sanatate multifunctionale.

Hotararea modifica si completeaza Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de pentru anii 2011-2012, aprobat prin .

Astfel, centrele infiintate ca unitati cu personalitate juridica incheie contracte, prin reprezentantii locali, direct cu casele de asigurari de sanatate, separat pentru fiecare tip de asistenta medicala, potrivit structurii aprobate.

Pentru centrele de sanatate fara personalitate juridica, organizate in structura spitalelor, casele de asigurari de sanatate incheie contracte sau acte aditionale de furnizare de cu reprezentantii legali ai spitalelor, separat pentru fiecare tip de asistenta medicala.

Sursa: Curieruljudiciar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *