0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

In Monitorul Oficial nr. 154 din 22 martie 2013 a fost publicata O.U.G. nr. 15/2013 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 101/2011 privind reglementarea conditiilor pentru vanzarea imobilelor, proprietate privata a statului, aflate in administrarea Regiei Autonome „“.

In cadrul actului normativ se arata:

Din sumele obtinute din vanzarea imobilelor se deduc cheltuielile ocazionate de organizarea si desfasurarea procedurilor de vanzare a imobilelor, inclusiv publicitatea si intocmirea raportului de evaluare, valoarea ramasa neamortizata a imobilului vandut, precum si sumele reprezentand valoarea ramasa neamortizata a investitiilor in conditiile art. 13 alin. (3).

Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, din sumele obtinute prin vanzarea imobilelor, proprietate privata a statului, aflate in administrarea R.A. – A.P.P.S., dupa deducerea cheltuielilor prevazute la alin. (1), un procent de 50% se face venit la bugetul de stat cu alocarea sumelor respective pentru cheltuieli de natura investitiilor, iar un procent de 50% ramane la dispozitia R.A. – A.P.P.S. pentru lucrari de modernizari si investitii la imobilele proprietatea publica a statului, la imobilele in care functioneaza institutii publice si pentru intretinerea bunurilor mobile aflate in domeniul public sau privat al statului si administrate de R.A. – A.P.P.S.

Nu pot participa la licitatie persoanele care au datorii fata de R.A. – A.P.P.S. inregistrate in evidentele contabile ale regiei la data inscrierii la licitatie.

Terenul aferent constructiilor vandute pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, terenul aferent constructiilor retrocedate in conditiile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945–22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in baza unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, respectiv in temeiul unei hotarari judecatoresti definitive pronuntate dupa data intrarii in vigoare a Legii nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind , cu modificarile ulterioare, precum si terenul aferent unei constructii cu un alt si a carui situatie juridica este clarificata, cu exceptia celor care sunt proprietate publica a statului, poate fi vandut proprietarului actual al constructiei, la cererea acestuia, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.

Sursa: Infolegal

Distribuie acest articol!