0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

Firmele utilizeaza in desfasurarea activitatii lor o serie de informatii, care  daca ar fi dezvaluite le-ar putea produce prejudicii pe termen scurt, mediu si  lung. Astfel ca protejarea informatiilor confidentiale este esentiala, mai ales  atunci cand acestea sunt utilizate si de salariati pentru indeplinirea  atributiilor mentionate in fisele de post. In cele ce urmeaza vom analiza  modalitatile in care angajatorii pot proteja confidentialitatea informatiilor.

Ce  este clauza de confidentialitate?

Pe langa elementele esentiale pe care contractul individual trebuie sa le  cuprinda, mentionate la art.17, alin.3 din Legea nr.53/2003 privind Codul  muncii, mai pot fi introduse si alte clauze specifice care pot fi negociate  intre parti.

Intre aceste clauze specifice, art.20, alin.2, lit.c din Codul muncii  mentioneaza si clauza de confidentialitate, care este detaliata la art. 26  din acelasi Cod.

Art. 26 – (1) Prin clauza de confidentialitate partile convin ca, pe  toata durata contractului individual de munca si dupa incetarea acestuia, sa nu transmita date sau informatii de care au luat cunostinta  in timpul executarii contractului, in conditiile stabilite in regulamentele  interne, in contractele colective de munca sau in contractele individuale de  munca. (2) Nerespectarea acestei clauze de catre oricare  dintre parti atrage obligarea celui in culpa la plata de  daune-interese.”

Aceasta clauza este o clauza facultativa si nu obligatorie, ea putand  fi negociata si introdusa de parti in contractul individual de munca atat  initial, cat si pe parcurs, printr-un act aditional.

Asa cum se poate observa din prevederile expuse anterior, prin intermediul  clauzei de confidentialitate partile convin ca, pe toata durata contractului  individual de munca si dupa incetarea acestuia, sa nu transmita date sau  informatii de care au luat cunostinta in timpul executarii contractului in  conditiile stabilite in regulamentele interne, in contractele colective de munca  sau in contractele individuale de munca.

In consecinta, prin intermediul acestei clauze se poate stabili o  obligatie de a nu face pentru ambele parti ale contractului individual de  munca.

In practica insa, obligatia de confidentialitate cuprinsa in aceasta clauza  se adreseaza, in majoritatea situatiilor, salariatului.

Respectarea clauzei de confidentialitate nu presupune primirea unei  compensatii de catre salariat, asa cum se intampla in cazul clauzei de  neconcurenta, cand angajatorul trebuie sa ii plateasca salariatului o  indemnizatie in perioada in care clauza de neconcurenta isi produce  efectele.

Clauza de confidentialitate isi produce efectele daca este prevazuta in  documentele expres mentionate de Codul muncii si ne referim aici la  regulamentele interne, contractele colective de munca sau contractele  individuale de munca.

In practica, in regulamentele interne si in contractele colective de munca  sunt incluse clauze de confidentialitate cu caracter general, aplicabile tuturor  salariatilor. Ulterior, angajatorii aleg sa particularizeze clauzele de  confidentialitate raportat la categoriile de pozitii din societate si la  informatiile cu care aceste categorii de personal intra in contact, punand un  accent deosebit pe mentionarea expresa si pe definirea corecta, completa si  explicita a informatiilor confidentiale.

Efectul clauzei de neconcurenta il reprezinta obligatia partilor  de a nu transmite date sau informatii de care au luat cunostinta in timpul  executarii contractului.

Important! Prin intermediul clauzei de  confidentialitate se interzice doar transmiterea informatiilor ce au fost  declarate confidentiale in cuprinsul clauzei de confidentialitate si nu orice date sau informatii de care au luat cunostinta partile  in timpul executarii contractului.

Obligatia de confidentialitate exista atat pe durata executarii  contractului, cat si dupa incetarea acestuia. Legea nr. 53/2003 privind Codul  muncii nu stabileste o durata maxima in care clauza de confidentialitate isi  poate produce efectele, astfel ca dupa data incetarii contractului individual de  munca aceasta isi produce efectele pe perioada convenita de parti si cuprinsa  expres in clauza.

Nerespectarea clauzei de confidentialitate de catre oricare dintre parti  atrage obligarea celui in culpa la plata de  daune-interese, se precizeaza la alineatul 2 al art.26 din Legea  nr. 53/2003 privind Codul muncii.

Incalcarea obligatiei de confidentialitate de catre salariat poate determina  si raspunderea disciplinara a acestuia, in masura in care  aceasta este considerata abatere disciplinara, raspunderea disciplinara putand  fi cumulata in aceasta situatie cu raspunderea patrimoniala.

Recrutati noi angajati? Puteti incheia  un contract de confidentialitate pentru protejarea  informatiilor

Distinct de clauza de confidentialitate, Legea nr. 53/2003 privind Codul  muncii face referire si la un contract de confidentialitate. Art.17, alin.7 din  Codul muncii stabileste urmatoarele:

Cu privire la informatiile furnizate salariatului, prealabil incheierii  contractului individual de munca, intre parti poate interveni un contract de  confidentialitate.”

Prevederile legale expuse anterior fac referire la un contract  incheiat prealabil incheierii contractului individual de munca cu  salariatul. O persoana dobandeste calitatea de salariat numai dupa semnarea  contractului individual de munca, in acest sens relevante fiind prevederile art.  10 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii.

Rezulta firesc ca acest contract este incheiat cu candidatul selectat de  angajator pentru ocuparea postului liber. In practica, acest tip de contract  poate fi utilizat in timpul procesului de recrutare daca este necesara  furnizarea unui numar minim de informatii ce pot avea caracter confidential.  Astfel de informatii pot fi reprezentate de pachetul de beneficii pe care  angajatorul il acorda persoanei ce va ocupa pozitia pentru care face  recrutarea.

Fata de clauza de confidentialitate, care poate fi cuprinsa in contractul  individual de munca inca de la momentul incheierii acestuia sau ulterior, pe  parcursul derularii raporturilor de munca pana la incetarea acestora, constatam  ca acest contract de confidentialitate se incheie anterior  inceperii raporturilor de munca, anterior semnarii contractului  de munca.

Sursa: Avocatnet

Distribuie acest articol!